10 августа 2016

Некоммерческий истец

Право обращения в хозяйственный суд имеют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, связанную с получением прибыли. Об этом говорится в постановлении Верховного Суда Украины от 30 марта 2016 №3-158гс16. Решения общественных (некоммерческих) организаций обжалуются в порядке гражданского судопроизводства.


Верховний Суд України
Іменем України
Постанова
30 березня 2016 року
м.Київ
№3-158гс16
Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі:
головуючого — Ємця А.А.,
суддів: Барбари В.П., Берднік І.С., Жайворонок Т.Є., Колесника П.І., Потильчака О.І. та Шицького І.Б.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву Особи 8 про перегляд Верховним Судом ухвали Вищого господарського суду від 9.11.2015 у справі №915/175/15 за позовом фізичної особи — підприємця Особи 9 до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області про визнання недійсним і скасування рішення загальних зборів від 17.02.2012,
ВСТАНОВИЛА:
Фізична особа — підприємець Особа 9 звернувся до господарського суду з позовом до Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області про визнання недійсним і
скасування рішення позачергових загальних зборів РТПП області від 17.02.2012.
Позивач обґрунтовує позов тим, що спірне рішення загальних зборів учасників РТПП суперечить пп.5.8, 5.9 його статуту, оскільки прийнято за відсутності кворуму. Спірним рішенням відповідача порушено немайнове право позивача на участь в управлінні РТПП, зокрема, не дотримано вимог закону про скликання і проведення загальних зборів — не повідомлено позивача про дату та час проведення зборів. Позачергові загальні збори було скликано ініціативною групою у складі декількох членів РТПП, але такий порядок скликання зборів на вимогу ініціативної групи суперечить статуту. Позивач також посилається на те, що підстав для скликання загальних зборів членів РТПП на 17.02.2012 не було, оскільки немає рішення ради про скликання позачергових зборів РТПП; рішення президента РТПП про скликання позачергових зборів РТПП і вимоги ревізійної комісії у складі не менше як 1/5 від загальної кількості членів РТПП.
Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 7.07.2015 в позові відмовлено повністю.
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.08.2015 рішення Господарського суду Миколаївської області від 7.07.2015 скасовано, позов задоволено.
Ухвалою ВГС від 9.11.2015 касаційне провадження за касаційною скаргою Особи 8 на постанову ОАГС від 26.08.2015 у справі №915/175/15 припинено.
Так, ВГС зазначив, що Особа 8, звертаючись із касаційною скаргою, не доводить наявності у
нього прав чи обов’язків щодо управління РТПП шляхом участі у прийнятті рішення загальними зборами, тобто скаржник не є учасником спірних у справі правовідносин, доводи про вирішення питання стосовно його прав і обов’язків при розгляді цього спору є безпідставними.
Особа 8 у порядку статті 11119 Господарського процесуального кодексу подав заяву про перегляд Верховним Судом ухвали ВГС від 9.11.2015 у справі №915/175/15 із підстав, передбачених п.2 ч.1 ст.11116 ГПК.
На підтвердження неоднаковості застосування судами касаційної інстанції норм процесуального права заявником надано копії постанов ВГС від 27.07.2010 у справі №50/31-10 від 21.06.2010 у справі №2/467-3/338, в яких, на думку заявника, застосувавши до спірних правовідносин одні і ті самі норми процесуального права, суди дійшли висновку, що відповідно до ст.107 ГПК касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав та обов’язків.
Ухвалою ВС від 1.03.2016 відкрито провадження з перегляду ухвали ВГС від 9.11.2015 у справі №915/175/15.
Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши доводи заявника, забезпечуючи єдність судової практики у застосуванні норм процесуального права, Судова палата у господарських справах ВС уважає, що заява підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Позачерговими загальними зборами РТПП від 17.02.2012, про недійсність рішення якого було заявлено позов у цій справі, зокрема, вирішено:
достроково припинити повноваження президента РТПП, ревізійної комісії РТПП, президії РТПП та обрано раду РТПП у кількості 12 осіб.
Відповідно до ст.1 закону «Про торгово-промислові палати в Україні» торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об’єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об’єднання.
Статтею 1 ГПК визначено, що право на звернення до господарського суду мають підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
З наведених норм матеріального і процесуального права випливає, що право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов’язану із отриманням прибутку, а РТПП не є прибутковою організацією, оскільки не здійснює комерційну діяльність.
Згідно з п.1 ч.1 ст.80 ГПК господарський суд припиняє провадження у справі, зокрема якщо
спір не підлягає вирішенню в господарських судах.
Таким чином, неправильне застосування судами норм матеріального і процесуального права призвело до того, що господарський суд помилково розглянув спір, який не підлягав розгляду в порядку господарського судочинства, а тому ухвалені у справі судові рішення підлягають скасуванню із припиненням провадження у справі на підставі стст.80, 111-25 ГПК.
Керуючись стст.80, 11123, 11124, 11125 ГПК, Судова палата у господарських справах ВС
ПОСТАНОВИЛА:
Заяву Особи 8 задовольнити частково.
Рішення Господарського суду Миколаївської області від 7.07.2015, постанову ОАГС від 26.08.2015, ухвалу ВГС від 9.11.2015 скасувати.
Припинити провадження у даній справі.
Постанова є остаточною й може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК.


АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД  МІСТА КИЄВА


Справа № 759/10651/14
Головуючий у 1 - й інстанції: Наборозняк М.І.
апеляційне провадження
Доповідач - Ратнікова В.М.
№ 22-796/1573/15   

У Х В А Л А
І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И

29 січня 2015 року колегія суддів Судової палати у цивільних справах Апеляційного суду місті Києва в складі:
головуючого судді - Ратнікової В.М.
суддів
- Борисової О.В.   
- Гаращенка Д.Р.
при секретарі  - Шалапуда Н.П. 
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою представника  відповідача ОСОБА_16 ОСОБА_31,  апеляційною скаргою представника відповідача  ОСОБА_6 ОСОБА_31, апеляційною скаргою  відповідача  ОСОБА_8,  представника  Громадської організації  « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи  « Обрій» ОСОБА_9 на рішення Святошинського районного суду міста Києва від 12 листопада 2014 року  в справі за первісним позовом ОСОБА_10 та за  позовом  ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13, ОСОБА_14  за об»єднаним позовом    до Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17 про визнання незаконними та скасування рішень загальних зборів Громадської організації «Об»єднання  по збереженню та відтворенню природи «Обрій», визнання діяльності ОСОБА_15, як керівника громадської організації щодо оформлення  протоколів зборів  громадської організації неправомірною, про визнання  загальних зборів членів представника  Громадської організації  « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи  « Обрій» від 25.01.2013 року проведеними у встановленому законодавством та Статутом організації порядку, а прийнятих на вказаних зборах  рішень законними  та такими, що відповідають статутним документам вказаної організації, про зобов'язання ОСОБА_15, ОСОБА_16, Громадську організацію Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», солідарно передати обраному на зборах від 25.01.2013  року голові правління вказаної організації ОСОБА_10 печатку, установчі документи цієї  організації, треті особи: ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23. ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26,  ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, Київська обласна рада, Київське обласне управління лісового та мисливського господарства, Державне підприємство «Макарівське лісове господарство», Головне управління юстиції у м.Києві, державний реєстратор відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Солом»янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві;  за позовами третіх осіб із самостійними вимогами ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22. ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25. ОСОБА_32 до Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_6 про визнання незаконними та скасування рішень загальних зборів Громадської організації «Об"єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», за зустрічним позовом Громадської організації  «Об»єднання по збереженню  та відтворенню природи «Обрій» до ОСОБА_10, ОСОБА_32 про визнання незаконними га скасування рішень загальних зборів Об»єднання  по збереженню та відтворенню природи «Обрій»,-
                               в с т а н о в и л а:
Рішенням  Святошинського районного суду м.Києва від  12 листопада 2014 року позовні вимоги ОСОБА_10, подані ним окремо, а також позовні вимоги за його позовною заявою, поданою разом з іншими позивачами, в якій також вказані позовні вимоги ОСОБА_13,  ОСОБА_33, ОСОБА_32 та позовні вимоги позивачів ОСОБА_13, ОСОБА_33, ОСОБА_32 до Громадської  організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_6, ОСОБА_17  задоволено частково.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій»,  оформлене протоколом від 07.11.2012 року в частині щодо затвердження звіту цієї організації за 2012 рік про те, що її членами є лише 7 осіб.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом від 10.12.2012 року  щодо зазначення у цьому протоколі, що на момент проведення зборів (10.12.2012 року) членами вказаної організації є лише  7 осіб,  також в частині прийняття членами організації ОСОБА_6. ОСОБА_16  та ОСОБА_3.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації « Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» , оформлене протоколом від 18.12.2012 року, в частині зазначення у протоколі, що на момент проведення зборів (18.12.20017 року) членами вказаної організації є лише 10 осіб, а  також про обрання головою зборів організації ОСОБА_6, обрання правління організації у  складі голови правління ОСОБА_16, заступника голови правління ОСОБА_8, членами правління ОСОБА_6.
Визнано незаконним та скасовано рішення правління Громадської організації «Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи «Обрій» від 25.12.2012 pоку, оформлені протоколом N1 від 25.12.2012 року про виключення із Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_32.
Визнано незаконним та скасовано рішення правління Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» від 25.12.2012 року, оформлені протоколом №2 від 25.12.2012 pоку про виключення із громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_13.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів членів Громадської організації  « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» від 26 грудня 2012 pоку, оформлене протоколом №25/ 27 від  26.12.2012 року про виключення із членів громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_18.
Визнано незаконним та скасовано рішення правління Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» від 31 січня 2013 року, оформлені протоколом №4 від 31.01.2013 року про виключення із членів громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_10.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом №18/20 від 04.02.2011 року, щодо переобрання ОСОБА_8 на посаду голови правління Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій» до 03.02.2014 року.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», які відбулись 01.02.2013 року, оформлене протоколом № 1 від  01.02.2013 року про зміну місця знаходження вказаної організації на: м .Київ, вул. Якутська, 10 та про затвердження статуту вказаної організації у редакції від 01.02.2013 року.
Зобов'язано ОСОБА_16, який проживає АДРЕСА_1, котрий за зареєстрованими статутними документами громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" (код ЄДРПОУ 21680683, юридична адреса 03680, м. Київ. вул. Якутська, буд. 10) до дати постановлення рішення суду, а саме, до 12.11.2014 року, за існуючими у зазначеній організації документами є керівником вказаної організації (або іншу особу, яка є керівником вказаної організації на період набрання рішенням суду законної сили) передати обраному на загальних зборах організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 25.01.2013 року голові правління цієї організації ОСОБА_10, місце проживання якого: АДРЕСА_2, печатку, статут зазначеної організації.
В решті вимог відмовлено.
В задоволенні зустрічного позову відмовлено.
Позови третіх осіб із самостійними позовними вимогами, заявленими у жовтні 2013 року у справі за позовними вимогами ОСОБА_10: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24,  ОСОБА_25 задоволено.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об»єднання  по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом від 04.02.2011 року в частині не зазначення в  ньому, що членами вказаної організації є ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21. ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24,  ОСОБА_25.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об»єднання по  збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом від 07.11.2012 року в частині щодо затвердження звіту цієї організації за 2012 рік про те, що її членами є лише 7 осіб, серед яких не вказано ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом від 10.12.2012 року щодо зазначення в цьому протоколі, що на момент проведення зборів (10.12.2012 року) членами вказаної організації є лише 7 осіб серед яких не вказано ОСОБА_19. ОСОБА_20. ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,  ОСОБА_24, . ОСОБА_25, а також в частині прийняття членами вказаної організації ОСОБА_6, ОСОБА_16 та ОСОБА_3.
Визнано незаконним та скасовано рішення загальних зборів Громадської організації «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» , оформлене протоколом від 18.12.2012 року в  частині  зазначення у цьому протоколі, що на момент проведення зборів (18.12.2012 року) членами вказаної організації є лише 10 осіб, серед яких не вказано ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21. ОСОБА_22. ОСОБА_23. ОСОБА_24, ОСОБА_25, а також в частині, що головою  зборів  організації обрано ОСОБА_6, що обрано правління організації у складі голови правління ОСОБА_16, заступника голови правління ОСОБА_8, члена правління ОСОБА_6.
В апеляційній скарзі представник  відповідача  ОСОБА_16 ОСОБА_31 просить скасувати рішення  Святошинського  районного суду міста Києва від 12 листопада 2014 року  та ухвалити нове  рішення  про  відмову в задоволенні позову ОСОБА_10 за первісним позовом та в позові  ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13, ОСОБА_14 за об»єднаним позовом та в позовах третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору ОСОБА_23, ОСОБА_32, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_25, ОСОБА_22, ОСОБА_24, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_21 Зустрічний позов  Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» до ОСОБА_10,  ОСОБА_32 про визнання  недійсними рішень загальних зборів об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 17.01.2013 року та від 25.01.2013 року  задовольнити повністю.
Свою апеляційну скаргу мотивує тим, що  рішення суду є незаконним та необґрунтованим.  Задовольняючи позови  позивачів та третіх осіб з самостійними вимогами про визнання  незаконними та скасування  рішення загальних зборів ГО  «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» з тих підстав, що  в протоколах загальних зборів не було  зазначено, що вони є членами цієї громадської організації, суд першої інстанції  не врахував, що ні  в статуті   організації , ні в законі не  передбачено, що  в протоколах  загальних зборів організації необхідно зазначати  всіх членів організації. Крім того,  з  наданих суду доказів вбачається, що  дехто  з третіх осіб, які заявили самостійні вимоги, не були членами ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» станом  на момент прийняття оскаржуваних ними  рішень.  Кількісний склад членів  громадської організації  підтверджений даними, викладеними  у акті  ревізії № 12 від 05.11.2012 року за результатами  діяльності ГО    «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» за січень-жовтень 2012 року та затвердженому загальними зборами річному звіті правління за 2012 рік і  складає 7 чоловік. Проте, суд не дав вказаним обставинам  належної правової оцінки. Необ»єктивним  також є рішення суду про визнання незаконними та скасування  рішень правління ГО «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 25.12.2012 року, оформленого  протоколом № 1 і № 2,  від 31.01.2013 року, оформленого  протоколом № 4 та рішення загальних зборів  від 26.12.2012 року про виключення з членів Громадської організації «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_32, ОСОБА_13 та  ОСОБА_14, так як факт несплати  ОСОБА_32 та ОСОБА_13  членських внесків за 2012 рік  підтверджений  актом ревізії та річним  звітом  правління, а  ОСОБА_14  самостійно  написав заяву про  виключення його  з членів  організації. Відмовляючи в задоволенні зустрічного позову  про визнання недійсними  рішень загальних зборів Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 17.01.2013 року та від  25.01.2013 року, суд не дав  належної правової оцінки тому факту, що ці збори скликались  особами, які  на той  момент не були членами  ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», відсутні докази наявності  кворуму на цих зборах та докази на підставі  яких  приймались рішення  на цих зборах.
В апеляційній скарзі представник  ОСОБА_6 ОСОБА_31  просить скасувати рішення  Святошинського  районного суду міста Києва від 12 листопада 2014 року  та ухвалити нове  рішення  про  відмову в задоволенні позову  ОСОБА_10 за первісним позовом та в позові  ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13,  ОСОБА_14 за об»єднаним позовом та в позовах третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору ОСОБА_23, ОСОБА_32,  ОСОБА_19, ОСОБА_20,  ОСОБА_25, ОСОБА_22,  ОСОБА_24,  ОСОБА_13,  ОСОБА_14, ОСОБА_21 Зустрічний позов  Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» до ОСОБА_10,  ОСОБА_32 про визнання рішень загальних зборів об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 17.01.2013 року та від 25.01.2013 року  задовольнити повністю.
Посилається  на те, що  рішення  суду  першої інстанції є необгрунтованим та незаконним.  Задовольняючи позови  позивачів та третіх осіб з самостійними вимогами з тих підстав, що  при прийнятті оскаржуваних рішень не було кворуму та  позивачі і треті особи не були повідомлені про  проведення  загальних зборів ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», суд   не врахував, що статутом   вказаної громадської організації не передбачено порядку  скликання  загальних зборів та способу повідомлення  членів  організації про їх скликання.  Недоведеним є також  факт відсутності   на загальних зборах  громадської організації кворуму, так як  кількісним склад  членів організації  постійно змінювався і станом  на 2012 рік визначений    у  акті ревізії № 12 від 05.11.2012 року за результатами  діяльності ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» за січень-жовтень 2012 року та затвердженому загальними зборами річному звіті правління за 2012 рік і  складає 7 чоловік.  Не ґрунтується на  нормах матеріального права  висновок суду про визнання  незаконним та скасування певного рішення  загальних зборів  громадської організації лише тому, що в протоколі зборів  не було зазначено чиєсь прізвище. Судом не вмотивовано в рішенні в чому саме полягає порушення прав позивачів та третіх осіб фізичними особами  відповідачами  ОСОБА_8,  ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_17, якщо ними  оспорюються  виключно рішення  зборів  громадської організації. 
ОСОБА_8  в своїй апеляційній скарзі просив  скасувати рішення  Святошинського  районного суду міста Києва від 12 листопада 2014 року  та ухвалити нове  рішення  про  відмову в задоволенні позову  ОСОБА_10 за первісним позовом та в позові  ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13,  ОСОБА_14 за об»єднаним позовом та в позовах третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору ОСОБА_23, ОСОБА_32,  ОСОБА_19, ОСОБА_20,  ОСОБА_25, ОСОБА_22,  ОСОБА_24,  ОСОБА_13,  ОСОБА_14, ОСОБА_21 Зустрічний позов  Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» до ОСОБА_10,  ОСОБА_32 про визнання рішень загальних зборів об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 17.01.2013 року та від 25.01.2013 року  задовольнити повністю. Визнати  неправомірними дії громадян ОСОБА_34, ОСОБА_32, ОСОБА_10, ОСОБА_13, ОСОБА_22 по умисному  розповсюдженню неправдивої інформації, образ, наклепу на нього та членів  ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій». Зобов»язати   ОСОБА_10 надати письмові вибачення за скоєнні дії та  направити  їх  до  прокуратури м.Києва,  ГУ МВС  України в Київській області та в інші інстанції, куди він надавав неправдиву інформацію. Запропонувати ОСОБА_32 та ОСОБА_13  визнати себе  боржниками по сплаті членських внесків. Зобов»язати ОСОБА_34 повернути ОСОБА_16  документацію по м/г «Осикове», визнати себе боржником  по суттєвому  недофінансуванню мисливського господарства  та розрахувати  розмір боргу.
Свою апеляційну скаргу обґрунтовує тим, що суд безпідставно визнав незаконним та скасував рішення загальних зборів  ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від  04.02.2011 року. Вказане  рішення оскаржують ОСОБА_22,  ОСОБА_23 які  вибули з членів організації  ще в 2002 році, а також деякі інші колишні члени організації. В судовій справі наведено  багато доказів  нелегітимності зборів від 25.01.2013 року, але суд  першої інстанції їх не врахував та безпідставно визнав головою правління ГО «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» ОСОБА_10
В апеляційній скарзі  представник  Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» ОСОБА_9   просить скасувати рішення  Святошинського  районного суду міста Києва від 12 листопада 2014 року  та ухвалити нове  рішення  про  відмову в задоволенні позову  ОСОБА_10 за первісним позовом та в позові  ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13,  ОСОБА_14 за об»єднаним позовом та в позовах третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору ОСОБА_23, ОСОБА_32,  ОСОБА_35, ОСОБА_20,  ОСОБА_25, ОСОБА_22,  ОСОБА_24,  ОСОБА_13,  ОСОБА_14, ОСОБА_21 Зустрічний позов  Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» до ОСОБА_10,  ОСОБА_32 про визнання рішень загальних зборів об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 17.01.2013 року та від 25.01.2013 року  задовольнити повністю.
Зазначає, що висновки суду не відповідають дійсним обставинам справи та  дослідженим в судовому засіданні  доказам. Суд  першої інстанції прийшов до помилкового висновку  про порушення прав позивачів та третіх осіб у зв»язку з тим, що вони не були повідомлені про скликання та проведення   загальних зборів Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», рішення яких вони оскаржують, так як  у відповідності до вимог  ч.3 ст. 10  ЦПК України  позивачі та треті особи не надали належних  доказів на підтвердження вказаних обставин. Законним вважає виключення зі складу членів  організації  ОСОБА_32 та  ОСОБА_13 за несплату членських внесків за 2012 рік,  так як вони не надали  суду доказів сплати ними цих  внесків . Безпідставно суд першої інстанції відмовив  у задоволенні зустрічного позову  про визнання недійсними рішень зборів від 17.01.2013 року та від  25.01.2013 року   через відсутність на них кворуму. ОСОБА_10 чи ОСОБА_32  не надали доказів щодо переліку осіб, які  прибули та зареєструвались  для участі у цих зборах.. Крім  того, назва  Об»єднання громадян, зазначена у   протоколах вказаних зборів  не містить її загальної  частини, а отже, не відповідає вимогам ст. 12-1 Закону України « Про об»єднання  громадян», не зазначено також  ідентифікаційного коду  організації, а тому є підстави стверджувати, що вказані протоколи не стосуються Громадської організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій».
В судовому засіданні  представник  Громадської  організації « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» ОСОБА_9  повністю підтримали доводи апеляційних скарг та просив їх задовольнити.
Представник   ОСОБА_6 ОСОБА_50  також повністю підтримала доводи апеляційних скарг та просила  їх задовольнити.
Відповідачі ОСОБА_16,  ОСОБА_3,  ОСОБА_6 ,  ОСОБА_8,  ОСОБА_17  в судове засідання  не з»явились, про день та час слухання справи  судом повідомлені у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомили, а тому, колегія суддів вважає можливим слухати справу  у їх відсутності.
Представник  відповідачів  ОСОБА_16, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 ОСОБА_31 28.01.2015 року  подав до  суду клопотання  про відкладення розгляду справи у зв»язку з його хворобою. Враховуючи, що відповідно до вимог ст. 38 ЦПК України, сторони та треті особи  можуть брати участь у цивільній справі особисто або  через представника,  ОСОБА_31 є представником  відповідачів на підставі  довіреності, належним чином повідомлені відповідачі особисто в судове засідання не з»явились, причину неявки  суду не повідомили,  колегія суддів  відхиляє клопотання представника  відповідачів ОСОБА_31 про відкладення розгляду справи та вважає можливим слухати справу у його відсутності.
Представник   ОСОБА_10, ОСОБА_32, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21,  ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25 ОСОБА_34 проти доводів апеляційних скарг заперечував посилаючись на те, що рішення суду першої інстанції  постановлено з дотриманням норм матеріального  та процесуального права, а доводи апеляційних скарг є безпідставними.
Представник  третьої особи ОСОБА_22 ОСОБА_51 проти доводів апеляційних скарг  також заперечував, посилаючись на їх безпідставність  та просив рішення суду   першої інстанції залишити  без змін, як ухвалене з дотриманням  норм  матеріального та процесуального права.
Представники третіх осіб  Київської обласної  ради, Київського обласного управління лісового та мисливського господарства,  Державного підприємства «Макарівське лісове господарство», Головного управління юстиції у м.Києві, державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  Солом»янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві  в судове засідання не з'явились, про день та час слухання справи судом повідомлені у встановленому законом порядку,  представник  Київської обласної ради  ОСОБА_41  поштою направив на адресу суду  заяву  про розгляд справи  за його відсутності, вирішення спору залишив на розсуд суду, інші  причину неявки суду не повідомили, а тому, колегія судів вважає можливим слухати справу за їх відсутності.
Заслухавши доповідь судді Ратнікової В.М., пояснення осіб, які з'явились в судове засідання, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає  задоволенню з слідуючих підстав.
Так, судом встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про об'єднання громадян», 23.02.2001 року у Київському міському управлінні юстиції була зареєстрована Громадська організація «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій».
Відповідно до п.1 Статуту,  Громадська організація « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» є місцевою громадською організацією, яка об»єднує  членів об»єднання на основі єдності інтересів для виконання завдань, передбачених Статутом. Об»єднання здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,  Закону України « Про об»єднання громадян», чинного законодавства  України та цього Статуту. Діяльність об»єднання не передбачає отримання прибутку.
Засновниками Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» було 14 осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_32, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_27, ОСОБА_42, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_10, ОСОБА_30.
Після державної реєстрації Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» всі засновники організації стали її членами.
В подальшому  у члени Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій»  було  прийнято ще 7 осіб, а саме: ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_44, ОСОБА_21, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47. Вказані обставини підтверджуються протоколами загальних зборів Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» від 15.01.2001 року, 03.07.2001 року, 13.02.2003 року, 14.02.2006 року, 01.04.2008 року.
Таким чином,  станом на  2008 рік   Громадська організація «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» налічувала 21 члена.
Позивачі ОСОБА_10, ОСОБА_18,  ОСОБА_13 та ОСОБА_32, треті особи ОСОБА_19,  ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22,  ОСОБА_23,  ОСОБА_24,  ОСОБА_25 є членами Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій». 
04.02. 2011 року відбулись  загальні збори Громадсьої організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлені протоколом № 18/20 на яких були присутні ОСОБА_10 ОСОБА_32, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_21 Зборами   були прийняті рішення, зокрема,  про залишення членами організації ОСОБА_32 і ОСОБА_21, звільнивши останнього від сплати внесків за 2009 рік, про  переобрання головою правління ОСОБА_8 на строк до 03.02.2014 року.
07.11.2011 року відбулись загальні збори, оформлені протоколом № 22/24 на яких було прийнято рішення, зокрема, про затвердження річного звіту правління за 2012 рік. Відповідно до протоколу №22/24 від 07.11.2012 року на зборах були присутні 6 членів.
15 січня 2012 року  відбулись загальні збори Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» на яких були присутні  6 членів організації та було  прийнято рішення про затвердження річного звіту за 2011 рік,  про обрання ОСОБА_18  головою ревізійної комісії строком на  три роки до  15 січня 2015 року.
10.12.2012 року  відбулись чергові загальні збори членів Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлені протоколом № 23/25 на яких було прийнято рішення, зокрема, про прийняття до членів організації ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_3.
18.12. 2012 року за участю ОСОБА_8, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_6 - всього 7 осіб  були проведені загальні збори, на яких  було  обрано новий складу правління організації та голову правління ОСОБА_16
26.12.2012 року  відбулись  загальні збори членів  Громадської організації«Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлені протоколом  № 25/27 на яких були присутні  7 членів організації та   прийнято рішення  про виключення із членів Громадсьої організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій»  ОСОБА_18 та прийняття його до Колективу мисливців та рибалок  ГО ОЗВП « Обрій».
17 січня 2013 року  відбулись  загальні збори  членів об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», які  були  скликані на вимогу  ревізійної комісії та  на вимогу  більше 20 % члені  організації . На зборах були присутні 14 членів  організації та їх представників. Було прийнято рішення про  визнання незадовільною роботи  правління  та висловлення недовіри ОСОБА_8, обрано  новий склад правління  організації: голова правління- ОСОБА_52, заступник голови правління-  ОСОБА_53, члени правління- ОСОБА_54,  ОСОБА_32,  ОСОБА_44 та рішення зборів було підтверджено, що на  день проведення зборів на обліку в ОЗВП « Обрій  знаходиться 21 член.
25 січня 2013 року  відбулися загальні  збори члені  об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», які  були  скликані на вимогу  ревізійної комісії та  на вимогу  більше 20 % члені  організації . На зборах були присутні 14 членів  організації та їх представників. Було прийнято рішення про визнання роботи правління незадовільною, про звільнення ОСОБА_8 з посади голови правління, обрано новий склад правління:голова-ОСОБА_52,  заступник- ОСОБА_53,  члени правління-  ОСОБА_54,  ОСОБА_32,  ОСОБА_44.
01.02.2013 року  відбулись загальні збори Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлені протоколом № 1 від 01.02.2013 року про зміну місця знаходження вказаної організації на: м .Київ, вул. Якутська, 10 та про затвердження статуту вказаної організації у редакції від 01.02.2013 року.
Крім того, судом встановлено, що 25 грудня 2012 року  було прийнято рішення  правління громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом №2 від 25.12.2012 року, про  виключення із членів громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_13 та  ОСОБА_32  за несплату членських внесків за 2012 рік.
31 січня 2013 року  було прийнято рішення  правління громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій», оформлене протоколом №4 від 31.01.2013 року, про  виключення із членів громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_10 за порушення Статуту організації та рішень загальних зборів..
Задовольняючи частково позовні вимоги та  визнаючи незаконними та скасовуючи рішення загальних зборів Громадської організації "Об»єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій",  оформлене протоколом від 07.11.2012 року в частині щодо затвердження звіту цієї організації за 2012 рік про те, що її членами є лише 7 осіб, рішення загальних зборів Громадської організації "Об»єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій", оформлене протоколом від 10.12.2012 року  щодо зазначення у цьому протоколі, що на момент проведення зборів (10.12.2012 року) членами вказаної організації є лише  7 осіб та в частині прийняття членами організації ОСОБА_6, ОСОБА_16  та ОСОБА_3, рішення загальних зборів Громадської організації " Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" , оформлене протоколом від 18.12.2012 року, в частині зазначення у протоколі, що на момент проведення зборів (18.12.20017 року) членами вказаної організації є лише 10 осіб, а  також про обрання головою зборів організації ОСОБА_6, обрання правління організації у  складі голови правління ОСОБА_16, заступника голови правління ОСОБА_8, членами правління ОСОБА_6,  рішення правління громадської організації "Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій" від 25.12.2012 pоку, оформлені протоколом N1 від 25.12.2012 року про виключення із Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_32, рішення правління громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 25.12.2012 року, оформлені протоколом №2 від 25.12.2012 pоку про виключення із громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_13, рішення загальних зборів членів громадської організації  по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 26 грудня 2012 pоку, оформлене протоколом №25/27 від  26.12.2012 року про виключення із членів громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_18, рішення правління Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 31 січня 2013 року, оформлені протоколом №4 від 31.01.2013 року про виключення із членів громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_10, рішення загальних зборів громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій", оформлене протоколом №18/20 від 04.02.2011 року, щодо переобрання ОСОБА_8 на посаду голови правління громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" до 03.02.2014 року,  рішення загальних зборів Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій", які відбулись 01.02.2013 року, оформлене протоколом № 1 від  01.02.2013 року про зміну місця знаходження вказаної організації на: м .Київ, вул.Якутська, 10 та про затвердження статуту вказаної організації у редакції від 01.02.2013 року, суд першої інстанції посилався на те, що  вказані рішення були прийняті з порушенням вимог  статуту Громадської організації "Об»єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій , Закону України « Про  об»єднання громадян», Закону України «  Про громадські об»єднання» порушують права та законні інтереси позивачів та третіх  осіб з самостійними вимогами,  а тому є незаконними та підлягають скасуванню.
Колегія суддів вважає, що такі висновки суду     зроблені на підставі  встановлених обставин справи, наданих  сторонами та досліджених  в судовому  засіданні доказів та відповідають вимогам закону з огляду на таке.
Згідно статі 5 Закону України « Про  об»єднання громадян», законодавство  про  об'єднання громадян складається з Конституції  України,  цього  Закону  та   актів    законодавства,прийнятих відповідно до нього.
Відповідно до  положень статті 6 Закону України « Про Об»єднання громадян»,  об'єднання громадян створюються і діють на основі добровільності, рівноправності їх членів(учасників), самоврядування, законності та гласності. Вони вільні  у виборі напрямів  своєї діяльності.
Обмеження діяльності об'єднань громадян може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
Всі основні питання  діяльності  об'єднань  громадян  повинні вирішуватись на зборах всіх  членів або представників членів об»єднання.
Об'єднання  громадян  повинно  регулярно  обнародувати   свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування  та витрати.
Згідно вимог статті  13 Закону України  « Про  об»єднання громадян», об'єднання громадян діє на основі статуту або положення ( далі  статутний документ)
Статутний документ об'єднання громадян не повинен  суперечити законодавству України.
Пунктом 5.1. Статуту Громадської організації "Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій" визначено, що вищим керівним органом Об'єднання є загальні збори його членів, що скликаються не рідше одного разу на рік, а також позачергові збори, які скликаються у разі необхідності на вимогу правління, ревізійної комісії, або 20% членів  об'єднання. Збори визнаються правочинними за умови участі в них не менше 50% членів або їх представників.
Пункт 5.2.Статуту визначає, що до виключної  компетенції загальних зборів відноситься: визначення основних напрямів діяльності об'єднання; вибори правління об'єднання, призначення  голови  правління, його заступника та ревізійної комісії; внесення змін та доповнень до статуту  об'єднання; затвердження звітів ревізійної комісії; реалізація права власності;  прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Об'єднання, та в разі потреби, призначення ліквідаційної комісії; затвердження Положення про ліквідаційну комісію.
Рішення на зборах приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості, за виключенням пп.1, пп.З, пп.5 п 5.2 Статуту, рішення з яких приймаються більшістю в 2/3 голосів від загальної кількості членів  об'єднання.
Таким чином,  відповідно до вимог закону та статуту  Громадської організації "Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій",  скликання  загальних зборів може ініціюватись лише  правлінням, ревізійною комісією та 20% всіх членів громадської організації.
При ініціюванні проведення  загальних зборів  Громадської організації"Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій"   07.11.2012 року, 10.12.2012 року, 18.12.2012 року, 01.02.2013 року зазначена вимога  статуту виконана не була, так як  відсутні  докази  на підтвердження  того, що  вказані  загальні збори  ініціювались  правлінням,  чи ревізійною комісією  чи 20% всіх членів громадської організації.
Обгрунтованим є висновок суду першої інстанції про незаконність  рішень загальних зборів Громадської організації"Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій"  від  04.02.2011 року, 07.11.2012 року, 10.12.2012 року, 18.12.2012 року, 01.02.2013 року з підстав відсутності  на них  кворуму, так  як   більшість членів  громадської організації не були повідомлені  про  час та місце проведення  вказаних зборів, а тому  не  змогли  здійснити  передбачене  законом право на участь  в загальних зборах, право на обговорення питань, надання своїх пояснень, аргументів та доводів при прийнятті рішень та обрання керівних органів громадської організації, визначення місцезнаходження організації та  внесення змін до  статуту з огляду на таке..
Засновниками Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» було 14 осіб: ОСОБА_8, ОСОБА_20, ОСОБА_32, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_27, ОСОБА_42, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_10, ОСОБА_30. Після державної реєстрації Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» всі засновники організації стали її членами.
В подальшому  у члени Громадської організації «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій»  відповідно до протоколів  від 15.01.2001 року, 03.07.2001 року, 13.02.2003 року, 14.02.2006 року, 01.04.2008 року було  прийнято ще 7 осіб, а саме: ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_44, ОСОБА_21, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47. Таким чином,  станом на  2008 рік   Громадська організація «Об'єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» налічувала 21 члена.
Відповідно до вимог пункту 5.1. Статуту Громадської організації "Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій", збори визнаються правочинними за умови участі в них не менше 50% членів або їх представників.
Таким чином,  враховуючи, що членами  організації є 21 особа, то  для  правомочності загальних зборів на них повинні бути присутні не  менше  11  членів   вказаної громадської організації. Проте, як вбачається із змісту оскаржуваних протоколів, в них брали участь 4,6,7 членів  об»єднання, інші  члени ГО ОЗВП «Обрій»  присутніми на зборах не були  та не брали в них участі.
Доводи апеляційних скарг про те, що деякі  члени  організації станом на  момент  прийняття оскаржуваних рішень вже не були членами ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», кількісний склад членів  громадської організації  підтверджений даними, викладеними  у акті ревізії № 12 від 05.11.2012 року за результатам  діяльності ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи   «Обрій» за січень-жовтень 2012 року та затвердженому загальними зборами річному звіті правління за 2012 рік і  складає 7 чоловік, не відповідають  встановленим обставинам справи та вимогам  статуту  організації .
Так, відповідно до вимог  п.4.1 статуту Громадської організації «Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи «Обрій»,  членство в об»єднанні може бути індивідуальне та колективне. У об»єднанні встановлюється рівність прав та обов»язків індивідуальних та колективних членів. Члени вступають та вибувають з Об»єднання шляхом подачі заяви ( для індивідуальних членів), або рішення керівного органу ( для колективних членів) на розгляд правлінням  об»єднання. Правлінням приймається рішення про прийом або про відмову в прийомі нових членів. Для набуття  членства  в об»єднанні заявник  повинен  по рішенню  правління отримати  рекомендації від не менш як трьох інших членів об»єднання.
Згідно  положень п. 4.2 статуту,  члени об»єднання мають право припинити  своє членство шляхом подання  письмової заяви ( для індивідуальних членів) або рішення керівного органу ( для колективних членів) до правління об»єднання.
Відповідно до  п.4.5 статуту,  за порушення  статутних вимог член об»єднання може бути  виключений з нього  на підставі рішення  правління об»єднання.
Відповідно до вимог ст.. 60 ЦПК України, відповідачі не надали суду належних та допустимих доказів ( рішень правління об»єднання,  заяв  членів об»єднання про виключення, рішень загальних зборів )  про виключення  з членів об»єднання ОСОБА_20,  ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_27, ОСОБА_42, ОСОБА_26, ОСОБА_43,  ОСОБА_30, а тому    вказані доводи апеляційних скарг є безпідставними.
Обгрунтованим є висновок суду першої інстанції  про  незаконність рішення правління  Громадської організації "Об'єднання по збереженню та  відтворенню природи "Обрій"  від 25.12.2012 pоку, оформленого протоколом .N1 від 25.12.2012 року про виключення із Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_32 за несплату членських внесків за 2011-2012 роки, рішення правління громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 25.12.2012 року, оформленого протоколом №2 від 25.12.2012 pоку про виключення із Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_13 за несплату членських внесків за 2012 рік ,  рішення правління Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 31 січня 2013 року, оформленого протоколом №4 від 31.01.2013 року про виключення із членів Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_10 за порушення  вимог статуту об»єднання, так  як  суду не надано належних та допустимих доказів  вчинення  членами Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_13,  ОСОБА_32,  ОСОБА_10  вказаних порушень  статуту  громадської організації, які стали підставою для їх виключення із членів  організації.
Відповідно до вимоги  п.6.3 статуту Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій",  членські внески можуть вноситись як у вигляді фіксованих внесків, так і у вигляді матеріальних цінностей( передача обладнання, устаткування, прав на майно та інші об»єкти, авторських прав та прав  на інтелектуальну власність, інше). Розмір  та порядок сплати внесків визначається правлінням  об»єднання .
В матеріалах справи відсутнє рішення правління Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій"  про  встановлення  розміру та порядку сплати  внесків членами об»єднання. Докази щодо порядку обліку сплачених  внесків та  обліку боржників, а тому доводи апеляційних скарг про неправильність висновків суду  першої інстанції в цій часті є безпідставними
Безпідставними є доводи апеляційних скарг про те, що  факт  несплати  ОСОБА_32 та ОСОБА_13 членських внесків підтверджений  актом ревізії та річним  звітом  правління,  оскільки   для проведення  ревізії та звіту  необхідні  дані щодо  обліку членів  організації та  щодо сплати, чи не сплати  ними членських внесків. Проте,  судом встановлено, що в Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" відсутні первісні документи  ведення такого обліку.
Не ґрунтується на  вимогах Закону України « Про об»єднання громадян»  та Статуту Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" і рішення  правління від 31.01.2013 року про виключення із членів громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_10 за порушення  вимог статуту об»єднання.  Так, з рішення правління вбачається, що ОСОБА_10 вчиняє дії, які направлені на незаконну зміну керівництва організації, організував 25.01.2013 року проведення нелегітимних  загальних зборів членів організації, на які були запрошені особи, які в дійсності не є членами  організації. На цих зборах ОСОБА_8 незаконно було  звільнено  з посади голови правління та незаконно обрано головою правління   ОСОБА_10
Проте,  право приймати участь в діяльності  громадської організації, в тому числі і приймати участь у загальних зборах організації передбачено статутом, загальні збори  членів  об»єднання   25.01.2013 року були скликані  на вимогу ревізійної комісії та  восьми членів об»єднання, а не особисто ОСОБА_10, а тому порушень вимог  статуту  організації  ОСОБА_10  здійснено не було і,  колегія суддів вважає, що  суд першої інстанції прийшов до  вірного висновку про незаконність виключення ОСОБА_10 із членів Громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" 
Колегія також погоджується з висновком  суду першої інстанції  про незаконність  рішення загальних зборів членів громадської організації  по збереженню та відтворенню природи "Обрій" від 26 грудня 2012 pоку, оформленого протоколом №25/ 27 від  26.12.2012 року про виключення із членів громадської організації "Об'єднання по збереженню та відтворенню природи "Обрій" ОСОБА_18 через відсутність на ньому  кворуму з наведених вище  підстав щодо кількісно складу члені  громадської організації.
Вірним є також висновок суду першої інстанції про відмову  в задоволенні зустрічного  позову Громадської організації  «Об»єднання по збереженню  та відтворенню природи «Обрій» до ОСОБА_10, ОСОБА_32 про визнання незаконними та скасування рішень загальних зборів Об»єднання  по збереженню та відтворенню природи «Обрій» від  17.01.2013 року та від 25.01.2013 року, так  як з  встановлених судом обставин та досліджених  доказів достовірно встановлено, що   вказані  збори  є  правомочними, а прийняті ними рішення законними, так як  вони були скликані на вимогу ревізійної комісії, на них були присутні  14 члені Громадської організації  «Об»єднання по збереженню  та відтворенню природи «Обрій» , що становить  67 % від загальної кількості члені організації, що відповідає вимогам  п. 5.1 статуту Громадської організації  «Об»єднання по збереженню  та відтворенню природи «Обрій».
Доводи апеляційних скарг  про те, що відмовляючи в задоволенні зустрічного позову  про визнання недійсними  рішень загальних зборів Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій» від 17.01.2013 року та від  25.01.2013 року, суд не дав  належної правової оцінки тому факту, що ці збори скликались  особами, які  на той  момент не були членами  ГО   « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи « Обрій», відсутні докази наявності  кворуму на цих зборах та докази на підставі  яких  приймались рішення  на цих зборах  не  відповідають встановленим дійсним обставинам справи , дослідженим  судом доказах та вимогам закону.
Інші доводи апеляційних скарг також не спростовують правильність  висновків суду.
Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції є законним та обґрунтованим, постановлене з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому підстави для задоволення апеляційних скарг представника  відповідача ОСОБА_16 ОСОБА_31, представника відповідача  ОСОБА_6 ОСОБА_31 , відповідача  ОСОБА_8, представника  Громадської організації  « Об»єднання по збереженню та відтворенню природи  « Обрій» ОСОБА_9   відсутні.
Керуючись  ст.ст. 303, 307,  308, 313-315 ЦПК України колегія суддів,-
                                 у х в а л и л а:
Апеляційні скарги представника  відповідача ОСОБА_16 ОСОБА_31, представника відповідача  ОСОБА_6 ОСОБА_31, відповідача  ОСОБА_8, представника  Громадської організації  «Об»єднання по збереженню та відтворенню природи «Обрій» ОСОБА_9 відхилити.
Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 12 листопада 2014 року залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, але може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ  протягом  двадцяти днів.
Головуючий :                                                     Судді:


Комментариев нет:

Отправить комментарий