14 июня 2017

Для фотонаставников

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Украины № 6.3-1000 от 12 мая 2017 года деятельность физического лица – предпринимателя по предоставлению образовательных услуг не подлежит лицензированию. Лицензированию подлежит только образовательная деятельность, осуществляемая учебными заведениями – юридическими лицами.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АТЕСТАЦІЇ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ
ЛИСТ
від 12.05.2017 р. № 6.3-1000
Про отримання ліцензії підприємцем на надання освітніх послуг у разі проведення групових консультувань, семінарів
Департаментом атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування за поданням Державної регуляторної служби України від 29.03.2017 р. N 2044/0/20-17 розглянуто Ваш запит про отримання публічної інформації від 17.02.2017 року щодо надання роз'яснення про отримання ліцензії фізичною особою - підприємцем на надання освітніх послуг у разі проведення групових консультувань, семінарів з питань інформатизації і в межах своєї компетенції повідомляємо.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 та пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року N 222-VIII (далі - Закон), ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, зокрема освітньої діяльності закладів освіти.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. N 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (далі - Постанова) встановлюється перелік видів освітньої діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також вичерпний перелік документів, які необхідно подавати до органу ліцензування для отримання ліцензії, вимоги щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення.
Таким чином, зазначаємо, що ліцензуванню підлягає лише освітня діяльність, яка здійснюється закладами освіти - юридичними особами. Фізична особа - підприємець не відноситься до закладів освіти, тому така освітня діяльність станом на 12.05.2017 року не підлягає ліцензуванню згідно Закону і Постанови.
Також інформуємо, що Вам з цього питання було надіслано відповідь Міністерства освіти і науки України (лист від 03.04.2017 р. N 1/11-3233).


Комментариев нет:

Отправить комментарий