03 августа 2011

Привлечь судью к ответственности


Сложно, но можно.
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.06.2011 р.
N П/9991/301/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Зайця В. С. (суддя-доповідач), суддів - Веденяпіна О. А., Кочана В. М., Розваляєвої Т. С., Цвіркуна Ю. І., секретаря судового засідання - Черняк К. В. (за участю: позивача - ОСОБА_1, представника позивача - ОСОБА_2, представника відповідача - Єрмакової К. Ю.), розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зобов'язання вчинити дії, встановив:
31 травня 2011 року ОСОБА_1 звернувся з адміністративним позовом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 627/288-Д від 17 березня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи за його заявою щодо судді Вишгородського районного суду Київської області Заріцького С. М., суддів апеляційного суду Київської області Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В. та зобов'язання відповідача розглянути дану заяву на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, про що повідомити учасників засідання не пізніше, як за 10 днів до дня його проведення та опублікувати інформацію про дату, час та місце засідання Комісії на офіційному веб-порталі Комісії.
Позовні вимоги ОСОБА_1, його представник мотивують тим, що всупереч положенням статті 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та пункту 3.4.1 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 27 січня 2011 року засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України по його заяві проводилося не відкрито та не гласно. Порушуючи вимоги пункту 12.3.1 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, відповідач не повідомив заявника про час та місце засідання. В засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України також не повідомлялося про засідання комісії 17 березня 2011 року, а тому позивач був незаконно позбавлений своїх прав надати докази, приймати участь в процесі прийняття рішення, вказувати на неповноту та недоліки перевірки дисциплінарних інспекторів.
Представник відповідача проти позову заперечив. Просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на те, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України під час розгляду заяви ОСОБА_1 діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
Заслухавши позивача, його представника, представника відповідача та дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що позивач 18 листопада 2010 року подав до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України заяву про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Вишгородського районного суду Київської області Заріцького С. М. у зв'язку з невжиттям ним заходів щодо розгляду заяв в цивільній справі.
6 грудня 2010 року ОСОБА_1 подав до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України доповнення до попередньої заяви від 18 листопада 2010 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційного суду Київської області Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В. у зв'язку з істотним порушенням ними норм процесуального законодавства при здійсненні правосуддя.
Листом від 24 березня 2011 року за N 8вк-4710/10 член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Шаргало В. І. повідомив ОСОБА_1 про відсутність у його заяві підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Заріцького С. М., Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В. та про прийняття рішення за результатами розгляду його заяв про відмову у відкритті дисциплінарної справи.
26 квітня 2011 року за N 8вк-7322/10 позивачу направлено копію рішення кваліфікаційної комісії суддів України N 627/288-Д від 17 березня 2011 року.
Відповідно до статті 90 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України, порядок роботи якого визначається її Регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Пунктом 8 частини першої статті 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" до повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, серед інших, віднесено розгляд заяв та повідомлень про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, а також, за наявності підстав, порушення дисциплінарних справ і здійснення дисциплінарного провадження.
Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності судді визначені частиною першою статті 83 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Відповідно до статті 84 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді. Право на звернення зі скаргою (заявою) щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді, має кожен, кому відомі такі факти.
Частинами п'ятою, шостою статті 94 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено, що порядок роботи Комісії визначається її Регламентом, прийнятим більшістю від загального складу Комісії. Засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, установлених законом.
Порядок здійснення дисциплінарного провадження щодо судді визначений у статті 86 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та розділі XII Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) відповідно до яких вказана процедура передбачає наступні стадії: 1) здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності; 2) відкриття дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення по справі органом, що здійснює дисциплінарне провадження.
Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді місцевого чи апеляційного суду до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
Так, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами перевірки складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи. Висновок члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зібрані у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті вирішує Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
Відповідно до абзацу другого пункту 12.1.3 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Регламент) (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) на кожній стадії дисциплінарного провадження комісією виноситься окреме рішення, окрім здійснення перевірки даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.
З положень пункту 3.4.1 зазначеного Регламенту (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) вбачається, що засідання Комісії проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Комісія приймає інше рішення. Закриті засідання Комісії можуть проводитись для розгляду визначених Комісією питань, а також розгляду питань, що стосуються організації поточної роботи Комісії. У закритому засіданні Комісії мають право брати участь особи, присутність яких визнана Комісією необхідною для розгляду відповідного питання.
Відповідно до пункту 12.3.1 Регламенту (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті розглядається на засіданні Комісії. Учасники засідання повідомляються про дату, час та місце засідання Комісії не пізніш як за 10 днів до дня його проведення.
Згідно із пунктом 5.3.1 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) учасниками засідання Комісії є: особи, щодо яких розглядається питання; представники осіб, щодо яких розглядається питання про дисциплінарну відповідальність; особи, залучені в необхідних випадках Комісією до участі у розгляді питань; особи, за поданням яких розглядається питання, або їх представники.
З матеріалів справи вбачається, що рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 627/288-Д від 17 березня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи щодо судді Вишгородського районного суду Київської області Заріцького С. М. та суддів апеляційного суду Київської області Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В. було прийняте без повідомлення учасників засідання про дату, час та місце засідання Комісії. Зазначеної обставини не заперечував в судовому засіданні і представник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Таким чином Вища кваліфікаційна комісія суддів України, не повідомивши позивача, як учасника засідання, про дату, час та місце засідання Комісії не пізніш як за 10 днів до дня його проведення, порушила процедуру розгляду питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову в її відкритті, що передбачена пунктом 12.3.1 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин).
В пункті 9 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та законами України.
З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що відповідач, не повідомивши позивача про дату, час та місце розгляду на своєму засіданні його заяви, допустив порушення норм Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин), якими визначено порядок розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про порушення чи відмову у порушенні дисциплінарного провадження, що призвело до порушення права позивача на участь у процесі прийняття рішення.
Відповідно до частини п'ятої статті 1711 Кодексу адміністративного судочинства України Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справи може:
1) визнати акт Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України незаконним повністю або в окремій його частині;
2) визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протиправним, зобов'язати Верховну Раду України, Президента України, Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України вчинити певні дії.
Виходячи із повноважень Вищого адміністративного суду України, як суду першої інстанції, заявлених позовних вимог, з метою повного захисту прав, свобод та інтересів позивача, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають частковому задоволенню, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 627/288-Д від 17 березня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи щодо судді Вишгородського районного суду Київської області Заріцького С. М. та суддів апеляційного суду Київської області Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В. необхідно визнати незаконним.
Позовні вимоги в частині зобов'язання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянути скаргу ОСОБА_1 від 18 листопада 2010 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційного суду Київської області Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В. задоволенню не підлягають, оскільки визнання незаконним спірного рішення зобов'язує Комісію повторно розглянути звернення позивача у відповідності до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Керуючись статтями 158 - 163, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України, постановив:
Позов ОСОБА_1 до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про визнання незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та зобов'язання вчинити дії задовольнити частково.
Визнати незаконним рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України N 627/288-Д від 17 березня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарної справи щодо судді Вишгородського районного суду Київської області Заріцького С. М. та суддів апеляційного суду Київської області Юровської Г. В., Голуб С. А., Березовенко Р. В.
В решті позовних вимог відмовити.
Постанова є остаточною і не підлягає перегляду в апеляційному чи касаційному порядку.

Головуючий, суддя
В. С. Заяць
Судді:
О. А. Веденяпін

В. М. Кочан

Т. С. Розваляєва

Ю. І. Цвіркун

Комментариев нет:

Отправить комментарий