15 декабря 2012

ПОЗОВНА ЗАЯВА про розірвання договоруКиївський районний суд м. Сімферополь
95017, АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Воровського, 16


ПОЗИВАЧ: ХХХХХХХХХХ
03ХХ, м. Київ, б-р ХХХХХХ, д. ХХ кв. Х
ідентифікаційний номер ХХХХХХХ
тел. ________________

ВІДПОВІДАЧ: Товариство з обмеженою
відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД»
95022, м. Сімферополь, вул. Бородина, 16
р/р 2600132332001 в КРФ АКБ Укрсоцбанк»
у м. Сімферополь
МФО 324010, ЄДРПОУ 20676633
Телефон: +38 (0652) 553-615
Факс: +38 (0652) 51-50-02
Email: mikhailova@consol.crimea.com

Сума позову ХХХ грн.ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання договору про сумісну діяльність з пайової участі у будівництві у формі простого товариства та стягнення грошової суми, визнання договору недійсним частково

ХХ березня 20ХХ р. між Позивачем та Відповідачем було укладено договір про сумісну діяльність з пайової участі у будівництві у формі простого товариства № ХХХ, згідно умов якого сторони зобов'язались спільно діяти без створення юридичної особи шляхом об'єднання пайових вкладів з метою будівництва комплексу «Поляна казок». Позивач в якості свого вкладу у спільну діяльність за умовами цього договору повинен був зробити пайовий внесок в розмірі ХХХХХ доларів США за офіційним курсом НБУ на момент зарахування внеску на розрахунковий рахунок Відповідача у відповідності із встановленим графіком. Відповідач зобов'язався в якості свого вкладу в спільну діяльність завершити будівництво «об'єкту» у відповідності із проектом та вимогами ДБН та у визначений строк - 31 грудня 2006 року виділити Позивачу частку в натурі у вигляді двокімнатних апартаментів будівельний номер № Х на третьому поверсі в корпусі Х загальною проектною площею Х кв. метри. Додатковою угодою до договору від ХХ травня 20ХХ р. встановлено, що Позивач в якості свого вкладу у спільну діяльність за умовами цього договору повинен був зробити пайовий внесок в розмірі ХХХ (ХХХХХХ)  долара США за офіційним курсом НБУ на момент зарахування внеску на розрахунковий рахунок Відповідача у відповідності із встановленим графіком. Відповідач зобов'язався в якості свого вкладу в спільну діяльність завершити будівництво «об'єкту» у відповідності із проектом та вимогами ДБН та у визначений строк – 4 квартал 2008 року виділити Позивачу частку в натурі у вигляді трикімнатної квартири на шостому поверсі, стр. № ХХ загальною проектною площею Х кв. метри.
 
Ст. 526 ЦК України встановлено, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цивільного законодавства, а за відсутності таких умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно пред'являються. Статтею 527 ЦК України передбачено, що зобов'язання підлягає виконанню у встановлений зобов'язанням строк.
На виконання умов договору Позивач у встановлений договором строк на розрахунковий рахунок Відповідача, як це було передбачено п. 3.1 договору (із змінами, внесеними додатковими угодами), вніс грошові кошти (квитанції додаються). Позивачем було повністю сплачено Відповідачу вартість об’єкту будівництва. Тобто зі сторони Позивача договір виконано повністю.
Проте Відповідач через неможливість виконання умов договору неодноразово пропонував укласти додаткові угоди, якими передбачалося продовження терміну виконання обов’язків Відповідачем. Остання додаткова угода до договору укладена 16 січня 2008 р. та передбачає завершення будівництва у 3 кварталі 2009 року.
Однак Відповідач навіть не розпочав будівництво жилого будинку, що не тільки є порушенням умов договору, але й ставить під сумнів можливість завершення будівництва взагалі.
Позивач звертався до Відповідача з відповідними заяви про надання іншої квартири або розірвання договору та повернення грошових коштів з підстав невиконання відповідачем умов Договору, однак Відповідач відмовив Позивачу у задоволенні вимог.
За таких умов позивач позбавлений права отримати в натурі трикімнатну квартиру у будинку в установлений договором строк, на що розраховував, укладаючи договір про сумісну діяльність з пайової участі у будівництві у формі простого товариства. Такі дії відповідача є істотним порушенням умов договору, що відповідно до приписів ст.651 Цивільного кодексу України є підставою для розірвання договору.
Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).
У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору ( п.1 ч.1 ст. 611 ЦК України ).
Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч.1 ст.612 ЦК України).
У разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання (ч. 1 ст. 615 ЦК України).
Згідно ч. 5 ст. 653 ЦК України, якщо договір змінений або розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.
Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору (ч.1 ст. 651 ЦК України).
У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.
Згідно ч. 2 ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Відповідно до ч. 1 ст. 652 ЦК України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобовязання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. 

Повний текст позовної заяви можна отримати у адвоката

Комментариев нет:

Отправить комментарий