28 февраля 2013

Позовна заява про визнання неправомірними дій управління Пенсійного фонду України щодо відмови у призначенні пенсії відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»Броварський міськрайонний суд Київської області
07400, м. Бровари, вул. Возз’єднання, 1

ПОЗИВАЧ: ХХХХХХХ
07454, Київська область, Броварський р-н,
ХХХХХХХХХ
ід. номер ХХХХХ
тел. ____________,
 інших засобів зв’язку немає

ВІДПОВІДАЧ: Управління Пенсійного фонду
України  у м. Броварах та Броварському
районі Київської області
Адреса: 07400, м. Бровари, вул. Незалежності, 8 а
Телефон: (04494) 6-05-94
Факс: (04494) 6-05-94
Код ЄДРПОУ  20579315ПОЗОВНА ЗАЯВА
 про визнання дій неправомірними, скасування рішення та зобов'язання вчинити дії

Я, ХХХХХХХХХ, маю статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та віднесений до 2-ї категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, про що свідчить відповідне посвідчення.
Так, з ХХ.ХХ.1983 р. по ХХ.ХХ.2000 р. я працював водієм в радгоспі «60-річчя СРСР» (яке перейменоване в КСП Требухівське» 31.10.1995 р.), що підтверджується копією трудової книжки. Наказом радгоспу «60-річчя СРСР» мене було відряджено у м. Чорнобиль водієм автомобілю.
 
З 03 травня 1986 р. по 05 травня 1986 р. у зв'язку із виконанням трудових обов'язків я перебував безпосередньо у зоні відчуження по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Зазначене підтверджується, зокрема, довідкою Броварської райдержадміністрації Київської області № ХХ від 28.05.2012 р.
Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особи які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку на 10 років.
Коли я звернувся за роз’ясненням про зменшення пенсійного віку з урахуванням ст. 55 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» до управління Пенсійного фонду України  у Броварському районі Київської області, то з’ясувалося, що згідно до Порядку надання і оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 року № 22-1, мені необхідно надати оригінал відряджувального посвідчення форми № 288, яке у мене відсутнє.
Надати оригінал відряджувального посвідчення було неможливо через те, що документи радгоспу «60-річчя СРСР» було передано в архів, звідки їх було викрадено. Зазначене підтверджується листами СП «Требухівець» № 231 від 11.07.2012 р. та архівного відділу Броварської райдержадміністрації Київської області № 455 від 10.07.2012 р. Отже оригінал відряджувального посвідчення не зберігся. Через відсутність оригіналу відряджувального посвідчення (при тому, що факт його наявності ніким не оспорюється, а з цього приводу відсутній будь-який спір) я не міг скористатися передбаченою ст. 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" пільгою щодо оформлення пенсії із зменшенням пенсійного віку на 10 років.
Відповідно до довідки Броварської райдержадміністрації Київської області № ХХ від 28.05.2012 р. я маю статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і маю право на пільги і компенсації, що підтверджується посвідченням учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Таким чином, навіть за відсутності спору щодо існування відряджувального посвідчення в зону відчуження по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, статусу ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2-ї категорії, відсутність його оригіналу у мене перешкоджала мені скористатися встановленою державою соціальною гарантією, яка передбачена Законом. Тому факт перебування мене в зоні відчуження по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС було встановлене рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.10.2012 р. № 1007/10441/2012, яке набрало законної сили.
12.11.2012 року я звернувся до Відповідача із заявою про призначення пенсії відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» із зменшенням пенсійного віку на 10 років. Рішенням № 41 від 04.12.2012 року Відповідач відмовив мені у призначенні пенсії, посилаючись на відсутність документів, які дають йому право на отримання пенсії із зменшенням пенсійного віку на 10 років.
Вважаю вказані дії Відповідача неправомірними, такими, що порушують мої права, зважаючи на наступне.
Я є учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2-ї категорії, що доведено відповідним посвідченням, яке є безстроковим і діє на всій території України. Той факт, що я працював у зоні відчуження з 03 травня 1986 р. по 05 травня 1986 р., доведено рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 22.10.2012 р. № 1007/10441/2012.
Статтею 55 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», встановлено наступне:
     Стаття 55. Умови надання пенсій за  віком  особам,  які
                працювали  або   проживали   на   територіях
                радіоактивного забруднення

     Особам,   які   працювали   або   проживали   на   територіях
радіоактивного   забруднення,   пенсії   надаються  із  зменшенням
пенсійного  віку,  встановленого  статтею  26  Закону України "Про
загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування" ( 1058-15 ):
{  Абзац  перший  частини  першої  статті 55 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
 ____________________________________________________________
  N |   Категорії осіб, які постраждали             |Зменшен-
 п/п|                                               |ня віку
 ___|_______________________________________________|________

 1.  Учасники ліквідації наслідків аварії на
     Чорнобильській АЕС:

     - які працювали у зоні відчуження з моменту
     аварії до 1 липня 1986 року незалежно від
     кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року
     по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних
     днів                                             10 років

     - які працювали у 1987 році у зоні відчуження
     не менше 14 календарних днів                      8 років
     - які працювали з 1 липня 1986 року по 31 груд-
     ня 1986 року у зоні відчуження від 1 до 5 кален-
     дарних днів, у 1987 році - від 10 до 14 кален-
     дарних днів, у 1988 році - не менше 30 кален-
     дарних днів, на діючих пунктах санітарної оброб-
     ки населення і дезактивації техніки або їх бу-
     дівництві - не менше 14 календарних днів у 1986
     році                                              5 років
{  Абзац  четвертий  пункту 1 частини першої статті 55 із змінами,
внесеними  згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }
     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС,
які відпрацювали на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо
шкідливими і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N  1
виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним  у
встановленому порядку (чоловіки - 10 років і  більше,  жінки  -  7
років 6 місяців  і  більше),  вік  виходу  на  пенсію  зменшується
додатково на три роки понад передбачений цією статтею.
     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС,
які відпрацювали на інших роботах з шкідливими і  важкими  умовами
праці  за  списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад  і
показників, затверджуваним у встановленому порядку (чоловіки -  12
років 6 місяців і більше, жінки - 10 років і більше),  вік  виходу
на пенсію зменшується додатково на  один  рік  понад  передбачений
цією статтею.

2. Потерпілі від Чорнобильської катастрофи:

     - евакуйовані з 10-кілометрової зони відчуження
       у 1986  році                                   10 років

     - евакуйовані з інших територій зони відчуження
       у 1986 році                                     8 років

     - особи, які постійно проживали або
       постійно проживають чи постійно працювали       4 роки *
       або постійно працюють у зоні безумовного     та додатково
       (обов'язкового) відселення за умови, що      1 рік за кож-
       вони за станом на 1 січня 1993 року прожили  ний рік про-
       або відпрацювали у цій зоні не менше         живання, робо-
       2 років                                      ти, але не
                                                    більше
                                                    9 років

     - особи, які постійно проживали або            3 роки *
       постійно проживають чи постійно працювали    та додатково
       або постійно працюють у зоні гарантованого   1 рік за 2
       добровільного відселення за умови, що вони   роки про-
       за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо-
       відпрацювали у цій зоні не менше 3 років     ти, але не
                                                    більше
                                                    6 років

     - особи, які постійно проживали або постійно   2 роки *
       проживають чи постійно працювали або         та додатково
       постійно працюють у зоні посиленого          1 рік за 3
       радіологічного контролю за умови, що вони    роки про-
       за станом на 1 січня 1993 року прожили або   живання, робо-
       відпрацювали у цій зоні не менше 4 років     ти, але не
                                                    більше
                                                    5 років

     - особи, які працювали з моменту аварії до     2 роки
       1 липня 1986 року не менше 14 календарних
       днів або не менше трьох місяців протягом
       1986-1987 років за межами зони відчуження
       на роботах з особливо шкідливими умовами
       праці (за радіаційним фактором), пов'яза-
       ними з ліквідацією наслідків аварії на
       Чорнобильській  АЕС, що виконувалися за
       урядовими завданнями
{  Абзац  сьомий  пункту  2  частини  першої  статті 55 в редакції
Закону N 230/96-ВР від 06.06.96 }
————————————
     *     Початкова    величина    зниження    пенсійного    віку
встановлюється лише особам, які постійно  проживали  або  постійно
працювали  у  зазначених  зонах  з моменту аварії по 31 липня 1986
року незалежно від часу проживання або роботи в цей період.

     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на
підземних роботах, на роботах з  особливо  шкідливими  і  особливо
важкими умовами праці за списком  N  1  (чоловіки  -  10  років  і
більше, жінки - 7 років 6 місяців і більше), вік виходу на  пенсію
зменшується додатково на два роки понад передбачений цією статтею.
     Потерпілим від Чорнобильської катастрофи, які відпрацювали на
інших роботах з шкідливими і важкими умовами праці за списком N  2
(чоловіки - 12 років 6 місяців  і  більше,  жінки  -  10  років  і
більше), вік виходу на пенсію зменшується додатково  на  один  рік
понад передбачений цією статтею.
     Пенсійний  вік  за бажанням особи може бути знижено тільки за
однією  підставою,  передбаченою  цією статтею, якщо не обумовлено
інше.  При  цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене
цією   статтею,   застосовується   також   до  завершення  періоду
збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
{  Частина друга статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3668-VI ( 3668-17 ) від 08.07.2011 }
     Призначення та виплата пенсій названим категоріям провадиться
відповідно  до  Закону  України  "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ) і цього Закону.
{  Частина третя статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005 }
{ Стаття 55 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }

Тобто особам, які працювали у зоні відчуження, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», а саме: учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 року незалежно від кількості робочих днів, а з 1 липня 1986 року по 31 грудня 1986 року - не менше 5 календарних днів - 10 років. Закон пов’язує надання пенсії із працею у зоні відчуження. Саме цей факт встановлено рішенням суду та посвідченням. Про те, що судове рішення з саме таким формулюванням резолютивної частини є достатньою підставою для призначення пенсії відповідно до ст. 55 зазначеного Закону свідчить і судова практика (копія рішення ВАСУ від 23 серпня 2012 року у справі № К/9991/35151/11 додається).

Повна версія даного позову знаходиться у адвоката.

2 комментария:

  1. Доброго дня! Чи можливо весь текст позову побачити, а саме - Позовна заява про визнання неправомірними дій управління Пенсійного фонду України щодо відмови у призначенні пенсії відповідно до ст. 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Повний текст позову буде надісланий на Вашу електронну пошту після оплати. Будь ласка, звертайтеся nadiiafronia@gmail.com

      Удалить