28 октября 2013

Впустил налоговую?! Не жалуйся…

Истец обратился в суд с иском к Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области о признании недействительным приказа о проведении проверки и признании неправомерными действий по назначению и проведению проверки.

Суды иск удовлетворили на основании несоблюдения ответчиком срока предоставления пояснений на обязательный письменный запрос.
ВАСУ отменил решения судов, а в удовлетворении иска отказал, поскольку направление на проверку и приказ о внеплановой выездной проверке был получен и подписан руководителем истца без возражений в соответствии с требованиями действующего законодательства, после чего должностными лицами Западно-Донбасской ОГНИ было начато внеплановую проверку.
Истец вправе не допустить должностных лиц контролирующего органа к проведению проверки. Однако предоставленным ему правом не воспользовался, признав проведение проверки правомерным, допустил служебных лиц контролирующего органа к проведению проверки.

Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.08.2013 р.
N К/9991/42817/12
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: Бухтіярової І. О., Костенка М. І., Муравйова О. В., розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.02.2011 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20.03.2012 року у справі N 2а/0470/1317/11 за позовом приватного підприємства "Лаура-Ойл" (далі - позивач, ПП "Лаура-Ойл") до Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції (далі - відповідач, Західно-Донбаська ОДПІ) про визнання нечинним наказу про проведення перевірки, визнання неправомірними дій з призначення та проведення перевірки, встановила:
Приватне підприємство "Лаура-Ойл" у січні 2011 року звернулось до суду із адміністративним позовом до Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області про визнання нечинним наказу N 1160 від 20.12.2010 року начальника Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції "Про позапланову виїзну перевірку ПП "Лаура-Ойл" та визнання неправомірними дій з призначення та проведення Західно-Донбаською об'єднаною державною податковою інспекцією позапланової виїзної перевірки Приватного підприємства "Лаура-Ойл" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.11.2009 року по 30.11.2009 року, з 01.01.2010 року по 31.01.2010 року, з 01.02.2010 року по 28.02.2010 року, з 01.03.2010 року по 31.03.2010 року та з 01.06.2010 року по 30.06.2010 року.
Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.02.2011 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20.03.2012 року, адміністративний позов задоволено повністю: визнано протиправним наказ N 1160 від 20.12.2010 року начальника Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції "Про позапланову виїзну перевірку; визнано протиправними дії з призначення та проведення Західно-Донбаською об'єднаною державною податковою інспекцією позапланової виїзної перевірки Приватного підприємства "Лаура-Ойл" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.11.2009 року по 30.11.2009 року, з 01.01.2010 року по 31.01.2010 року, з 01.02.2010 року по 28.02.2010 року, з 01.03.2010 року по 31.03.2010 року та з 01.06.2010 року по 30.06.2010 року.
Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове рішення, яким повністю відмовити у задоволенні позовних вимог. Вважає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій були прийняті з порушенням норм матеріального та процесуального права.
Заперечення на касаційну скаргу не надходили, що не перешкоджає її розгляду по суті.
З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами в порядку письмового провадження.
Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому засіданні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, матеріали справи, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини другої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.
Судами попередніх інстанцій встановлено, що начальником Західно-Донбаської ОДПІ 20.12.2010 року на підставі п. 1 ч. 6 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" був виданий наказ N 1160 "Про позапланову виїзну перевірку", згідно якого було проведено позапланову виїзну документальну перевірку ПП "Лаура-Ойл" з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.11.2009 року по 30.11.2009 року, з 01.01.2010 року по 31.01.2010 року, з 01.02.2010 року по 28.02.2010 року, з 01.03.2010 року по 31.03.2010 року та з 01.06.2010 року по 30.06.2010 року, про що 30.12.2010 року було складено акт N 724-23/1-36568937. Перевірка була проведена посадовими особами Західно-Донбаської ОДПІ на підставі направлень на перевірку від 20.12.2010 року N 1062, N 1063, N 1064, N 1065, N 1066 з урахуванням матеріалів невиїзних документальних перевірок ТОВ "Старвіжн", ТОВ ФІК "Мілена", ТОВ "ТК "Вернісаж", ТОВ "Найт Стар", ТОВ "Сінтезтех". Перевірці передував лист Західно-Донбаської ОДПІ від 20.12.2010 року N 34979/10/23/1 "Про надання пояснень та їх документального підтвердження", в якому ОДПІ просило ПП "Лаура-Ойл" надати у термін до 20.12.2010 року пояснення та їх документальне підтвердження з питань відносин з вищевказаними товариствами-контрагентами.
Крім того, судами встановлено та вбачається з матеріалів справи, що Західно-Донбаська ОДПІ неодноразово зверталася до позивача з листами від 26.07.2010 року N 19516/10/23/3-898, від 09.08.2010 року N 21535/7/23/3, від 25.08.2010 року N 23146, від 31.08.2010 року N 23583/10/23/3, від 31.08.2010 року N 23580/10/23/3, від 31.08.2010 року N 23575/10/23/3 та від 31.08.2010 року N 23579/10/23/3 про надання пояснень та їх документального підтвердження з питань відносин з вищевказаними контрагентами. Позивач у свою чергу листами від 10.09.2010 року NN 15, 16, 17, 18, 19 повідомляв ОДПІ про втрату первинних бухгалтерських та податкових документів за період з грудня 2009 року по березень 2010 року та неможливість надання для перевірки копій документів по даним фінансово-господарським операціям; у своїх листах позивач інформував, що про втрату повідомлено Павлоградський МВ УМВС України в Дніпропетровській області 04.09.2010 року та після відновлення документів у строки, визначені пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", всі документи будуть надані. 29.09.2010 року Західно-Донбаська ОДПІ своїм листом N 26235/10/23/1 повідомила позивача про необхідність у строки, визначені вищевказаною нормою Закону, відновлення первинних бухгалтерських та податкових документів та направлення їх до ОДПІ для проведення позапланової перевірки.
Висновок суду першої інстанції про наявність підстав для задоволення позову вмотивований тим, що відповідачем не дотримано строк для надання пояснень на обов'язковий письмовий запит, що унеможливило протягом 10 робочих днів з дня отримання обов'язкового письмового запиту надати пояснення та їх документальні підтвердження за фактами порушень позивачем податкового законодавства, отже, були відсутні обов'язкові умови та обставини для надання наказу від 20.12.2010 року N 1160, призначення, і, як наслідок, проведення позапланової виїзної перевірки, допущення посадових осіб податкової служби до проведення перевірки, на думку суду, не є доказом правомірності проведення такої перевірки.
Погодившись з таким висновком суду першої інстанції, суд апеляційної інстанції, крім того, виходив з того, що непоновлення документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, не є обов'язковою умовою проведення перевірки платника податків податковою службою, законодавець у цьому випадку передбачив неможливість визнання валових витрат та нарахування пені на суму недоплаченого податку. Крім того, суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду 1 інстанції про те, що вищевказана переписка Західно-Донбаської ОДПІ у серпні - вересні 2010 року з ПП "Лаура-Ойл" з приводу надання пояснень та документального підтвердження відносин з контрагентами не є підставою для прийняття наказу від 20.12.2010 року N 1160 та проведення позапланової документальної виїзної перевірки, що з матеріалів справи не вбачається порушення позивачем процедури подання письмової заяви до податкової служби про втрату первинних бухгалтерських та податкових документів, передбаченої вищевказаним пп. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", тобто з поданням розрахунку податкових зобов'язань звітного періоду.
Однак з такими висновками судів попередніх інстанцій колегія суддів касаційної інстанції не погоджується з огляду на наступне.
Перевірка ПП "Лаура-Ойл" була здійснена посадовими особами Західно-Донбаської ОДПІ на підставі направлень на перевірку від 20.12.2010 року N 1062, N 1063, N 1064, N 1065, N 1066 та наказу про позапланову виїзну перевірку N 1160 від 20.12.2010 року, підписаними начальником Західно-Донбаської ОДПІ Драгун А. О.
Судами попередніх інстанцій не взято до уваги те, що направлення на перевірку та наказ про позапланову виїзну перевірку N 1160 від 20.12.2010 року був отриманий та підписаний керівником ПП "Лаура-Ойл" 20.12.2010 року без заперечень відповідно до вимог чинного законодавства, після чого посадовими особами Західно-Донбаської ОДПІ було розпочато позапланову перевірку.
Позивач мав право не допустити службових осіб контролюючого органу до проведення перевірки, однак наданим йому правом не скористався, визнавши проведення перевірки правомірним, допустив службових осіб контролюючого органу до проведення перевірки згідно з направленнями та наказом про позапланову виїзну перевірку N 1160 від 20.12.2010 року, підписаними начальником Західно-Донбаської ОДПІ Драгун А. О., надав відповідні документи та дозволив здійснити перевірку, а також погодився із висновками, викладеними в акті перевірки.
Враховуючи те, що суди повно і правильно встановили фактичні обставини справи, але неправильно застосували норми матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення незаконних судових рішень, колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги, скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалення нового судового рішення.
Відповідно до ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 220 - 232 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів постановила:
Касаційну скаргу Західно-Донбаської об'єднаної державної податкової інспекції Дніпропетровської області Державної податкової служби - задовольнити.
Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 01.02.2011 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 20.03.2012 року у справі N 2а/0470/1317/11 - скасувати та прийняти нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.
Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий, суддя
І. О. Бухтіярова
Судді:
М. І. Костенко

О. В. Муравйов

Добавьте +1470 к вашей карме.
Нажмите на кнопочки соцсетей — поделитесь информацией.
Пространство любит помогать тем, кто помогает другим. Помните об этом:)

Комментариев нет:

Отправить комментарий