23 декабря 2013

Скарга відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України
 До Ірпінського міського суду 
Київської області 
08200, Київська область, 
м. Ірпень, вул. Мінеральна, 7 

ХХХ
07353 Київська область
Вишгородський р-н, с. Петривці
вул. (тел.)  
 

 

 

Скарга

відповідно до   п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України
на постанову старшого слідчого прокуратури м. Ірпеня Київської області від 31.07.2013р.

Я є депутатом Вишгородської районної ради Київської області. 29.12.2012 року я звернувся з депутатським зверненням, в якому виклав факти та прохання стосовно вжиття заходів, щодо припинення протиправних та злочинних дій працівників міліції Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київський області а саме Булаха О.О.
При розгляді даного питання на комісії Вишгородської райради знайшло підтвердження , що БулахО.О. при складанні протоколів грубо порушує законодавство України, та фактично робить посадові злочини, займаючись фальсифікаціями.
29.12.2012року моє депутатське звернення було направлено до Прокуратури Вишгородського р-ну Київської області.
Відповідно моє звернення щодо неправомірних дій працівників міліції було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №42012100150000017.
05.04.2013року Прокуратура Київської області направила в.о. прокурора м. Ірпеня мою заяву щодо надання інформації про результати досудового розслідування кримінального провадження №42012100150000017. Кримінальне впровадження під  №42012100150000017 знаходиться в провадженні Прокуратури м. Ірпеня Київської області.
Я неодноразово звертався до Прокуратури зі скаргами стосовно бездіяльності слідчого при розслідуванні кримінального злочину, 13.09.2013року суддя Ірпінського міського суду своєю постановою визнав протиправну бездіяльність слідчого Ірпінської прокуратури. В суді представник Ірпінської прокуратури Сагей Л.І. фактично визнала вимоги моєї скарги та запевнила в усуненні недоліків розслідування в найближчій час.
Однак мені випадково стало відомо, що 31.07.2013року слідчий Прокуратури Ірпінського району виніс постанову про закриття кримінального впровадження №42012100150000017, взв"язку з не встановленням події кримінального злочину передбаченого ч.1 ст.365КК України. (перевищення влади або службових повноважень).
Я вважаю що це знущання над правоохоронною системою України та суду. Знаючи що справа закрита постановою слідчого ще 31.07.2013року Прокурор Сагей Л.І. розглядає скаргу на бездіяльність слідчого не сказала суду, що справа вже закрита а мене запевняла в прискоренні розслідування кримінального провадження!
Перевищення влади або службових повноважень тобто умисне вчинення службовою особою дій, які виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охорюваним законом прав та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
З висновками слідчого прокуратури я не погоджуюсь зі слідуючих підстав:
З об"ективної сторони злочин вчиняється у формі, перевищення влади або службових повноважень, перевищення повноважень які завдали істотної шкоди.
Саме дії дільничного інспектора Вишгородського РВ Булаха О.О. відверто и носять ознаки, які вказані в об"ективній стороні злочину.
В матеріалах справи є  копії документів від різних державних установ та голів виконавчих комітетів, які були розглянуті на комісії з питань законності, правопорядку, боротьби з організованою злочинністю та корупцією районної ради і підтверджують те, що дії дільничного Булаха О.О. носять протиправний характер. Дані матеріали є в матеріалах справи.
Встановлено, що Булах О.О. з метою покращення показників правопорушень пов’язаних зі сферою реалізації торговельними закладами  алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім, знаходячись за межами своєї теріториальної дільниці, при складанні адміністративних протоколів вказує в протоколах про адміністративні правопорушення приз віща одних і тих самих неповнолітніх, а свою посаду як оперуповноважений відділення ДСБЕЗ Вишгородського РВ. Дані протоколи є в матеріалах справи. Це спрямовані дії фактично підтверджують фальсифікацію протоколів, які навіть не надавалися особам відносно яких вони складалися. Булах О.О. зловживаючи владою та службовим становищем безпідставно готує офіційні листи від імені Вишгородського РВ, що не підтверджені відповідними матеріалами про скоєння правопорушень, направляє до різних державних установ з вимогою проведення ними позапланових перевірок Суб"єктів господарювання. Дані матеріали є в справі.
Всі протиправні та кримінальні дії, Булах О.О. робив як посадова особа умисно та з корисливих мотивів. Булах О.О. мав волю на здійснення на кримінальних дій пов’язаного зі службовим злочином.
Всі наведені факти підтверджені показами моїми, як заявника та свідків.
До сього часу Прокуратура м. Ірпеня не зробила ні чого. Фактично слідчий прокуратури нехтує своїми обов’язками по розслідуванню справи, та не робить  слідчих дій, які передбачені КПК України. Отримавши справу наприкінці лютого 2013року він закрив її по реабілітуючим підставам 15.03.2013року.
Слідчий не викликав свідків у кількості двадцять осіб а були частково опитані тільки:-Москаленко І.В. частково, Мартинова И.В., Шпанчук Н.М.Бабич Л.В. Щиголь Л.М. не опитані взагалі-Князюк Л.Р.,Буковський Р.В., Буяло С.В.,Ковальчук О.Л.,Верес О.С., Янін О.В., Прищепа Є.В.,Лях О.М., Бендик М.В.Ткач О.В. та ін.. які підтвердили викладені вище протиправної поведінки Булаха О.О.
Виклику підлягають свідки, потерпілі, підозрювані, цивільні позивачі, цивільні відповідачі, перекладачі, експерти, спеціалісти для забезпечення їх участі у допитах або в інших процесуальних діях. Необхідні відомості стосовно осіб, які можуть допитані в якості свідків, потерпілих  у слідчого є.
Слідчий повинен відповідно  (ст. 224 КПК України-допит свідка) допитати осіб, які хоча б вказані в заяві. Не зроблено.
Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчою дією є діяння, спрямоване на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Пред'явлення для впізнання передбачає показ певних об'єктів в умовах, що дозволяють сприйняти загальні та окремі ознаки. Тотожність при впізнанні встановлюють за ознаками об'єктів, сприйнятих особою і збережених в її пам'яті. Це окрема форма ідентифікації, яка істотно відрізняється від випадків ідентифікації за матеріальними слідами. У процесі впізнання свідок спостерігає ознаки пред'явленого об'єкта, порівнює і співставляє їх із збереженими в пам'яті й доходить певного висновку щодо наявності чи відсутності тотожності або групової належності об'єкта. Не зроблено впізнання свідками працівників міліції, які робили злочинні дії, та які зафіксовані на відео.
Не було зроблено ні чого, не проведення впізнання підприємцями Булаха О.О., як особи яка коїла злочин відносно них.
Не проведено огляд місця події. Огляд – це слідча дія, яка проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, яка проводиться виключно в межах строків досудового розслідування.  Огляд характеризується такими ознаками як своєчасністю, невідкладністю, об’єктивністю, повнотою та активністю.
Підставою для проведення огляду є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети: виявлення слідів злочину, речових доказів, встановлення механізму вчинення злочину. В матеріалах справи таких відомостей вкрай достатньо, цього не зроблено.
Відповідно до ст. 98. КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: 1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Всі ці предмети є в наявності у слідчого, який ні якої оцінки не надає.
Слідчий не опитав і самого Булаха О.О., не отримав від нього пояснень, що є принциповим відносно прийняття рішення по кримінальному провадженні. Не опитані на ой час неповнолітні особи, яки були втягнуті в кримінальну діяльність Булахом О.О. а саме немає пояснень - Батищева С.О., Коваленко Я.О. и Гордиенко Р.Ю. які можуть надати пояснення хто став жертвою здирництва з боку Булаха О.О. та хто давав гроші.
Це є БРУТАЛЬНЕ порушення кримінально-процесуального законодавства України!
 Встановлення підстав закриття кримінального провадження. Якщо в кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру, то відповідно до ч. 3 ст. 284 КПК України слідчий має право скласти (прийняти) постанову про закриття кримінального провадження Див. додаток № 106 з підстав, передбачених в п. 1, п. 2 та п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме у випадку:
- встановлена відсутність події кримінального правопорушення;
- встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення;
- набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою.
При вивченні матеріалів справи у слідчого не було підстав для закриття кримінального провадження а були підстави для пред’явлення підозри Булаху О.О. та відсторонення його від виконання службових обов’язків. Тим більш Булах О.О. продовжує свою протиправну поведінку, про що свідчить багато звернень громадян до депутата, продовжує фальсифікувати протоколи про адміністративні правопорушення, використовуючи вже неповнолітнього з дитячого будинку, якого він возить з собою.
Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження обов’язково надсилається заявнику, потерпілому та прокурору (ч. 5 ст. 284 КПК України). Однак ні Вишгородський райраді, ні мені як заявнику повідомлень до сього часу немає.
Постанова слідчого про закриття кримінального провадження може бути скасована:
- прокурором самостійно протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови у зв’язку з її незаконністю чи необґрунтованістю;
- прокурором за скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови.
 Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України постанова слідчого про закриття кримінального провадження може бути оскаржено заявником та потерпілим до слідчого судді протягом десяти днів починаючи з дня отримання копії постанови.

прошу:

1.                          Прийняти скаргу та відкрити провадження, постановити ухвалу про призначення скарги до розгляду.
2.                          Скасувати постанову старшого слідчого прокуратури м. Ірпеня Київської області від 31.07.2013р. про закриття кримінального провадження №42012100150000017, та розпочати кримінальне провадження відповідно до КПК України.

Додатки:

1.Копія заяви.
2.Копія постанови.
3.Копія ухвали суду


«____»__________________2013р.                                   ____________________

P.S. Только профессиональный адвокат поможет решить сложные проблемы, лежащие в правовом поле, сможет объяснить, какими могут быть последствия Ваших действий (бездействия), расскажет о судебных перспективах, которые могут иметь место в каждом конкретном случае. Наш офис расположен в г. Киев, правовая помощь может быть оказана за его пределами.
Уважаемые клиенты, стоимость юридических услуг непосредственно по Вашему делу Вы всегда можете узнать по указанным телефонам.

Комментариев нет:

Отправить комментарий