23 декабря 2013

Скарга відповідно до ст. ст. 303, 304 КПК України на бездіяльність органів досудового розслідуванняДо Ірпінського міського суду 
Київської області
08200, Київська область,
м. Ірпень, вул. Минеральна, 7 

ХХХ
0353 Київська область
Вишгородський р-н . с. Петривці
вул.  (тел.)
 Скарга

відповідно до ст. ст. 303, 304 КПК України
на бездіяльність органів досудового розслідування

Я, ХХХ є депутатом  Вишгородської районної ради Київської області. 08.04.2013року я звернувся з депутатським зверненням до Прокурора Вишгородського р-ну, в якому виклав факти та прохання стосовно вжиття заходів, щодо припинення протиправних та злочинних дій працівників міліції Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київський області та старшого оперуповноваженого кримінальної міліціїу справах дітей ГУ МВС України в Київський області Лелика Р.В.
До звернення , як докази злочинної діяльності працівників Вишгородського РВ ГУ МВС України, мною було надано не тільки звернення потерпілої Карбовської І.О. а і запис з камер спостереження.
Відповідно до листа від 04.04.2013р. ст. слідчого прокуратури Вишгородського району Київської області  Є. Пудрика, моє звернення щодо неправомірних дій працівників міліції було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
05.04.2013року Прокуратура Київської області направила в.о. прокурора м. Ірпеня мою заяву щодо надання інформації про результати досудового розслідування кримінального провадження №42012100150000017.
До сього часу Прокуратура м. Ірпеня не зробила ні чого. Фактично слідчий прокуратури нехтує своїми обов’язками по розслідуванню справи, та не робить  слідчих дій, які передбачені КПК України.
Слідчий не викликає свідків та не викликав  заявника та мене для дачі пояснень. Виклик застосовується слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС, якщо є достатні підстави вважати, що певний учасник кримінального провадження може дати показання про обставини вчиненого правопорушення або його участь у процесуальній дії є обов’язковою.
Виклику підлягають свідки, потерпілі, підозрювані, цивільні позивачі, цивільні відповідачі, перекладачі, експерти, спеціалісти для забезпечення їх участі у допитах або в інших процесуальних діях. Необхідні відомості стосовно осіб, які можуть допитані в якості свідків, потерпілих  у слідчого є.
Відповідно слідчі дії до КПК України передбачають певний алгоритм а саме:
Складання відповідно до вимог ст. 141 КПК України клопотання про здійснення приводу свідка, підозрюваного у разі їх неприбуття на виклик без поважних причин, перелік яких наведено у ст. 138 КПК України. Погодження клопотання з прокурором та надання його на розгляд слідчому судді за територіальністю. Надання слідчим або співробітником іншого підрозділу ОВС слідчому судді доводів щодо необхідності застосування приводу. Виконання ухвали слідчого судді про здійснення приводу відповідним підрозділом ОВС в порядку, передбаченому ст. 143 КПК України.
Відсторонення від посади застосовується щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. На даний час ні чого зроблено не було!
Сутність тимчасового доступу до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, до яких доступ заборонено), можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Я вказував про необхідність вчинення вищезазначених дій, навіть надав копії документів, відео.
Складання відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий повинен відповідно  (ст. 224 КПК України - допит свідка) допитати осіб, які хоча б вказані в заяві. Не зроблено.
Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для надання показань (ст. 65 КПК).
Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України слідчою дією є діяння, спрямоване на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Пред'явлення для впізнання передбачає показ певних об'єктів в умовах, що дозволяють сприйняти загальні та окремі ознаки. Тотожність при впізнанні встановлюють за ознаками об'єктів, сприйнятих особою і збережених в її пам'яті. Це окрема форма ідентифікації, яка істотно відрізняється від випадків ідентифікації за матеріальними слідами. У процесі впізнання свідок спостерігає ознаки пред'явленого об'єкта, порівнює і співставляє їх із збереженими в пам'яті й доходить певного висновку щодо наявності чи відсутності тотожності або групової належності об'єкта. Не зроблено впізнання свідками працівників міліції, які робили злочинні дії, та які зафіксовані на відео.
Пред'явлення для впізнання регламентовано статтями 228-232, 355  КПК України, що дає змогу правильно вирішити питання про відокремлення цієї слідчої дії від інших. Цьому ж слугують розроблені криміналістикою тактичні правила проведення впізнання.
Я вважаю, що необхідно провести огляд місця події. Огляд – це слідча дія, яка проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, яка проводиться виключно в межах строків досудового розслідування.  Огляд характеризується такими ознаками як своєчасністю, невідкладністю, об’єктивністю, повнотою та активністю.
Підставою для проведення огляду є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети: виявлення слідів злочину, речових доказів, встановлення механізму вчинення злочину.
Відповідно до ст. 98. КПК речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: 1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Всі ці предмети є в наявності у слідчого, який ні якої оцінки не надає.
Це є БРУТАЛЬНЕ порушення кримінально-процесуального законодавства України!
Частиною 1 ст. 304 КПК встановлено десятиденний строк, упродовж якого особа має право звернутися зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора. Цей строк обчислюється з моменту прийняття рішення, вчинення відповідної дії. При оскарженні бездіяльності обчислення строку оскарження починається із дня, що наступає після останнього дня, який відведено КПК для вчинення слідчим або прокурором відповідної дії.

прошу:

1.                          Прийняти скаргу та відкрити провадження, постановити ухвалу про призначення скарги до розгляду.
2.                          Визнати протиправною бездіяльність Прокурора м. Ірпеня стосовно розслідування кримінального провадження №42012100150000017 зобов’язати Прокурора м. Ірпеня дати вказівки на здійснення слідчих дій відповідно до КПК України.

Додатки:

1.Копія заяви.
3.Копія скарги.
4.Копія листа Прокурора.«____»__________________2013р.                                   ____________________
                                                                                             

P.S. Только профессиональный адвокат поможет решить сложные проблемы, лежащие в правовом поле, сможет объяснить, какими могут быть последствия Ваших действий (бездействия), расскажет о судебных перспективах, которые могут иметь место в каждом конкретном случае. Наш офис расположен в г. Киев, правовая помощь может быть оказана за его пределами.
Уважаемые клиенты, стоимость юридических услуг непосредственно по Вашему делу Вы всегда можете узнать по указанным телефонам.

Комментариев нет:

Отправить комментарий