01 апреля 2014

раздел имущества? супруг препятствует? адвокатский запрос в помощь

Адвокатыимеют право собирать информацию и сведения, которые могут быть использованы как доказательства в гражданских, хозяйственных, уголовных делах и в делах об административных правонарушениях. Закон устанавливает обязанность должностных лиц по запросу адвоката предоставлять документы или их копии, обеспечить возможность ознакомления с документами, а также право адвоката получать письменные заключения специалистов по вопросам, которые требуют специальныхзнаний, опрашивать граждан.
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
ПОСТАНОВА
29.01.2014 р.
 N 826/282/14

За позовом
Адвокатського об'єднання "Богатир та Партнери"
до
Заступника начальника Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України Будника Сергія Івановича, Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України
про
визнання протиправними дій, зобов'язання вчинення дій
суддя
О. В. Головань
секретар
В. С. Швед
представники:

від позивача:
С. Ю. П. - п/к (дов. від 28.01.2014 р.)
від відповідача (Центру):
Д. А. М. - п/к (дов. від 05.11.2012 р.), Г. В. Н. - п/к (дов. від 27.01.2014 р.)

Обставини справи:
Позовні вимоги заявлені про визнання протиправними дії заступника начальника Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України Будника Сергія Івановича щодо ненадання Адвокатському об'єднанню "Богатир та Партнери" інформації про наявність транспортного засобу Тойота Камрі, державний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адвокатським запитом на таку інформацію;
зобов'язання заступника начальника Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України Будника Сергія Івановича надати Адвокатському об'єднанню "Богатир та Партнери" інформацію про наявність транспортного засобу Тойота Камрі, державний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1
В судовому засіданні 29.01.2014 р. оголошено резолютивну частину постанови про задоволення позовних вимог.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив:
16.12.2013 р. Адвокатське об'єднання "Богатир та Партнери" звернулося до Департаменту ДАІ МВС України з адвокатським запитом про надання письмової інформації, чи зареєстровані в органах ДАІ транспортні засоби за громадянином України ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт НОМЕР_5, виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 02 квітня 1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3) у зв'язку з забезпеченням цивільного позову на підставі ст. 59 Конституції України, ст. ст. 20 та 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
Також у запиті зазначено про те, що за інформацією ОСОБА_8 у їхній спільній сумісній власності з ОСОБА_7 наявний автомобіль - Тойота Камрі, державний номер НОМЕР_1, що має бути зареєстрований на ОСОБА_7.
14.12.2013 р. на адвокатський запит надано відповідь за підписом заступника начальника Центру С. І. Будника, згідно якої повідомлено про неможливість надання запитуваної інформації, оскільки запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом згідно ст. 21 Закону України "Про інформацію", яка може надаватися виключно в порядку п. 2.3 Інструкції про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС України державної реєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них, затвердженої наказом МВС України від 11.08.2010 р. N 379.
Позивач - Адвокатське об'єднання "Богатир та Партнери" - вважає відмову у наданні відповіді на адвокатський запит незаконною з таких підстав.
Позивач посилається на наявність у адвоката права запитувати та отримувати необхідні відомості та копії документів у зв'язку з наданням правової допомоги та наявністю відповідного обов'язку їх надавати у органів виконавчої влади згідно ст. ст. 20, 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
Згідно ст. 11 Закону України "Про інформацію" не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Таким чином, чинним законодавством передбачено вичерпний перелік інформації, що відноситься до конфіденційної, і дані про зареєстровані на особу транспортні засоби до конфіденційної інформації не належать, тому у наданні цієї інформації не може бути відмовлено на підставі ст. 21 Закону.
Відповідач - Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України - проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.
Відповідач посилається на ст. ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію", ст. ст. 6, 7, 10, 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", згідно яких конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом, Закон України "Про захист персональних даних", який передбачає, що поширення персональних даних можливе лише за згодою суб'єкта персональних даних.
З посиланням на Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України та від 30.10.97 р. N 5-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" відповідач посилається на те, що інформація про майновий стан є персональними даними та відноситься до конфіденційної інформації.
Щодо посилання позивача на необхідність отримання запитуваної інформації відповідач зазначає, що у позивача відсутній договір на представництво інтересів ОСОБА_7, який має право отримувати інформацію щодо себе, тоді як надання правової допомоги ОСОБА_8 не дає права на отримання такої інформації.
Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до задоволення з таких підстав.
Згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" -
під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) (ст. 20);
адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом (ст. 24).
Згідно Закону України "Про інформацію" - інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження (ст. 11);
інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом (ст. 21).
Згідно Закону України "Про доступ до публічної інформації" -
інформацією з обмеженим доступом є: 1) конфіденційна інформація; 2) таємна інформація; 3) службова інформація (ст. 6);
конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.
Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ст. 7).
Згідно Рішення Конституційного Суду України від 30.10.97 р. N 5-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" частину четверту статті 23 Закону України "Про інформацію" треба розуміти так, що забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні дані);
Згідно Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України в аспекті конституційного подання положення частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України слід розуміти так:
- інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов'язані з особою та членами її сім'ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною;
- збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
В даному випадку позивач звернувся з адвокатським запитом в порядку ст. ст. 20, 24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та додав копію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та копію ордеру на надання правової допомоги; жодних посилань на недотримання вимог Закону відповідачем не надано, тому відповідь на адвокатський запит мала бути надана в порядку ст. 24 Закону.
Щодо підстав для відмови у наданні відповіді на адвокатський запит по суті суд зазначає наступне.
Чинні станом на час звернення з адвокатським запитом Закони України не визначали інформацію про майновий стан конфіденційною інформацією, тоді як до такої згідно ст. 11 Закону України "Про інформацію" дані про національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження фізичної особи.
Інформація про майновий стан віднесена до персональних даних фізичної особи згідно вищевказаних рішень Конституційного Суду України від 30.10.97 р. N 5-зп та від 20.01.2012 р. N 2-рп/2012.
Проте, в даному випадку згідно направленого адвокатського запиту позивач просить надати інформацію не щодо майнового стану ОСОБА_7, а щодо реєстрації на його ім'я транспортного засобу, що може бути віднесений до спільного майна подружжя.
Згідно ст. 34 Закону України "Про дорожній рух" державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків.
Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників.
Згідно п. 6 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. N 1388 (в редакції станом на грудень 2013 р.), транспортні засоби, що належать декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструються за однією з таких осіб.
Відповідно, зареєстрований на ім'я ОСОБА_7 транспортний засіб може перебувати у спільній власності кількох осіб, в тому числі, і особи, інтереси якої представляє позивач, про що зазначено у адвокатському запиті.
Власники транспортних засобів, на ім'я яких зареєстровано транспортний засіб згідно вказаних вимог законодавства, не мають жодних переваг у реалізації своїх правомочностей власника. Співвласники транспортних засобів, не зареєстровані як власники у базах даних ДАІ, можуть отримувати інформацію щодо зареєстрованого на ім'я іншої особи (співвласника) транспортного засобу на загальних підставах.
З врахуванням викладеного в даному випадку надання інформації на адвокатський запит не є наданням інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації щодо майнового стану особи), тому передбачені ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" підстави для відмови у наданні публічної інформації відсутні.
Вказане стосується і дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних".
Окремо суд зазначає, що у спірних правовідносинах належним відповідачем є саме Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України як суб'єкт владних повноважень, до компетенції якого віднесено надання відповіді на інформаційні запити щодо реєстрації транспортних засобів, а не конкретна посадова особа, яка надала відповідь на інформаційний запит.
На підставі вищевикладеного, ст. ст. 160 - 163, 186 КАС України, суд постановив:
1. Позовні вимоги задовольнити.
2. Визнати протиправними дії Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України щодо ненадання Адвокатському об'єднанню "Богатир та Партнери" інформації про наявність транспортного засобу Тойота Камрі, державний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адвокатським запитом на таку інформацію.
3. Зобов'язати Центр безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем Міністерства внутрішніх справ України надати Адвокатському об'єднанню "Богатир та Партнери" інформацію про наявність транспортного засобу Тойота Камрі, державний номер НОМЕР_1 у ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адвокатським запитом на таку інформацію.
4. Стягнути з державного бюджету України на користь Адвокатського об'єднання "Богатир та Партнери" 73, 08 грн. судового збору.
5. Постанова може бути оскаржена в порядку ст. 186 КАС України.
Повний текст постанови виготовлено і підписано 29.01.2014 р.


Суддя
О. В. Головань

Комментариев нет:

Отправить комментарий