10 июня 2014

Каждому по справке

Минюст приказом от 23.05.2014 N 806/5 внес изменения в Порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины, которыми предусмотрено, что нотариус при удостоверении сделок об отчуждении и залоге имущества обязан выдать сторонам сделки письменную справку о размере платы за совершение соответствующего нотариального действия.
Кроме этого, в случае заведения наследственного дела и установления состава наследственного имущества нотариус обязан предоставлять наследнику письменную справку о перечне документов, необходимых для оформления наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство, с указанием размера платы за совершение соответствующих нотариальных действий.
Указанные справки должны быть подписаны нотариусом и скрепленные его печатью.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.05.2014      м. Київ          N 806/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 2014 р. за N 542/25319
Про внесення змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Відповідно до статті 21 Закону України "Про нотаріат"
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженогонаказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за N 282/20595 (зі змінами), такі зміни:
у розділі II:
пункт 1 глави 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"1.21. Нотаріус зобов'язаний видати сторонам правочину письмову довідку про розмір плати за вчинення відповідної нотаріальної дії. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою.";
пункт 3 глави 10 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3.29. У разі заведення спадкової справи та встановлення складу спадкового майна нотаріус надає спадкоємцю письмову довідку щодо переліку документів, необхідних для оформлення спадщини та видачі свідоцтва про право на спадщину, із зазначенням розміру плати за вчинення відповідних нотаріальних дій. Така довідка має бути підписана нотаріусом та скріплена його печаткою.".
2. Департаменту нотаріату та банкрутства (Баранова Т. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
3. Департаменту нотаріату та банкрутства (Баранова Т. І.), начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І. І.

Міністр П. Петренко
Мы социальны. Поделитесь информацией, пожалуйста!


Комментариев нет:

Отправить комментарий