12 июня 2014

Продленный договор аренды подлежит регистрации. А Ваш вообще зарегистрирован?

Права на недвижимое имущество и их обременения, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента такой регистрации.
Следовательно, вещное право, возникающее на основании договора, которым продлен срок действия арендных отношений, подлежит государственной регистрации.


Укргосреестр в письме от 15.10.2013 г. № 491/21-13-05 отмечает, что вещные права на недвижимое имущество, включая право аренды, являются производными и регистрируются после государственной регистрации права собственности на такое имущество, кроме случаев проведения государственной регистрации вещных прав, отличных от права собственности на земельные участки государственной или коммунальной собственности.
В случае проведения государственной регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество заинтересованным лицом является владелец (владельцы), другой правополучатель, сторона (стороны) соглашения, согласно которому возникло право собственности или иное вещное право.


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 15.10.2013 р. N 491/21-13-05
Щодо питань внесення змін до записів Держреєстру

Державна реєстраційна служба України розглянула лист <…> щодо надання роз'яснень законодавства з питань внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та повідомляє.
Перш за все зазначаємо, що відповідно до положень Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - Закон) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно - офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 4 Закону обов'язковій державній реєстрації підлягають речові права та обтяження на нерухоме майно, розміщене на території України, що належить фізичним та юридичним особам, державі в особі органів, уповноважених управляти державним майном, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним організаціям, іноземним державам, а також територіальним громадам в особі органів місцевого самоврядування, а саме право оренди земельної ділянки, право користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами.
При цьому, права на нерухоме майно та їх обтяження, які підлягають державній реєстрації відповідно до Закону, виникають з моменту такої реєстрації (частина третя статті 3 Закону).
Враховуючи наведене, речове право, що виникає на підставі договору, яким продовжено строк дії орендних відносин, підлягає державній реєстрації.
Крім того зазначаємо, що згідно з частиною другою статті 4 Закону речові права на нерухоме майно, зокрема право оренди, є похідними і реєструються після державної реєстрації права власності на таке майно, крім випадків, передбачених статтею 4 Закону, тобто крім випадків проведення державної реєстрації речових прав, відмінних від права власності, на земельні ділянки державної або комунальної власності.
Додатково повідомляємо, що відповідно до абзацу першого пункту 25 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року N 703, у разі проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є власник (власники), інший правонабувач (правонабувачі), сторона (сторони) правочину, відповідно до якого виникло право власності та інше речове право.

Заступник Голови      І. А. Кухаренко

Мы социальны. Поделитесь информацией, пожалуйста!


Комментариев нет:

Отправить комментарий