19 августа 2014

Если вы не успели…

… забрать свой депозит или исчерпать предоставленную кредитную линию – на многое не рассчитывайте. Банки от претензий потребителей защищены.

Частью 2 ст. 58 Закона от 7 декабря 2000 N 2121-III "О банках и банковской деятельности установлено, что банк не отвечает за неисполнение или несвоевременное выполнение обязательств, в частности, в случае объявления моратория на удовлетворение требований кредиторов. В течение действия моратория не начисляются неустойка (штраф, пеня), другие финансовые (экономические) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед кредиторами и обязательств по уплате налогов и сборов (постановление Верховного Суда Украины от 2 июля 2013 по делу N 3-12гс13).
Вопрос защиты неплатежеспособных граждан остается открытым(((

П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 липня 2013 року                                                                  м.  Київ

Судова палата у господарських справах
Верховного Суду України у складі
головуючого   Барбари В.П.,
суддів: Балюка М.І., Берднік І.С., Гуля В.С., Ємця А.А.,                  Жайворонок Т.Є.,  Колесника П.І.,  Потильчака О.І.,–
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» (далі – Банк) про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 25 вересня 2012 року у справі                № 34/218-22/171 за позовом  Державної іпотечної установи (далі – Установа) до Банку про стягнення суми,
в с т а н о в и л а:
До Верховного Суду України звернувся Банк із заявою про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 25 вересня 2012 року у справі № 34/218-22/171.
В обґрунтування неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм матеріального права заявник надав копію постанови Вищого господарського суду України від 14 вересня 2011 року у справі  № 4/517, у якій за тих самих обставин, застосувавши ті самі положення закону, суд касаційної інстанції дійшов висновку про відсутність підстав для стягнення з Банку заборгованості по відсоткам та пені за порушення зобов'язань, нарахованої під час дії мораторію, внаслідок чого було ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши наведені заявником обставини, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України дійшла висновку, що заява підлягає задоволенню з підстав, наведених нижче.
Статтею 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (у редакції, чинній на момент виникнення між сторонами спірних правовідносин) визначено, що мораторієм є зупинення виконання банком зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань.
Частиною 2 статті 58 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань, зокрема, у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів.
Протягом дії мораторію не нараховуються неустойка (штраф, пеня),  інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (пункт 2 частини 3 статті 85 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Водночас судами нижчих інстанцій установлено, що 10 лютого 2009 року Правління Національного банку України прийняло постанову № 59 «Про призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «Надра», відповідно до якої призначено тимчасову адміністрацію строком на один рік та з метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців – з 10 лютого 2009 року по 10 серпня 2009 року.
Постановою Правління Національного банку України від 5 серпня 2009 року № 452 дію мораторію було продовжено до 10 лютого 2010 року.
Отже, задовольняючи позовні вимоги, суди нижчих інстанцій не врахували, що на правовідносини, які склалися між сторонами, поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів, яка була продовжена до 10 лютого 2010 року, а відтак не вірно визначили розмір сум, належних до стягнення.
З огляду на викладене суд касаційної інстанції, залишаючи без змін судові рішення першої та апеляційної інстанцій про задоволення позовних вимог, дійшов хибного висновку про можливість нарахування і стягнення  відсотків за користування кредитом, інфляційних втрат від суми неповернутого кредиту та пені під час дії мораторію, у зв’язку з чим прийнята ним постанова є незаконною і на підставі частини 2 статті 11125 Господарського процесуального кодексу України підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
Аналогічну правову позицію про неможливість стягнення неустойки (штраф, пеня), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) викладено у постанові Верховного Суду України від 10 жовтня 2011 року у справі № 24/45-33/277 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-Чеське спільне підприємство «Ройал. ЛТД» до акціонерного комерційного банку «Національний кредит» про стягнення суми.
Керуючись статтями 11123–11125 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах Верховного Суду України
п о с т а н о в и л а:
Заяву публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» задовольнити.
Постанову Вищого господарського суду України від 25 вересня               2012 року у справі № 34/218-22/171 скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини 1 статті 11116 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий                                                                                      В.П. Барбара
Судді:
М.І. Балюк
І.С. Берднік
В.С. Гуль
А.А. Ємець
Т.Є. Жайворонок
П.І. Колесник
О.І. Потильчак

Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru


Комментариев нет:

Отправить комментарий