28 августа 2014

Не прячьте ваши денежки по банкам

Со 2 августа 2014 года вступил в силу Закон № 1588, которым, среди прочего, установлено, что проценты по текущим и депозитным счетам, процентный или дисконтный доход по сберегательным (депозитным) сертификатам, а также проценты на вклад (депозит) члена кредитного союза облагаются НДФЛ по ставке 15 %. Налоговыми агентами, на которых возлагается обязанность удерживать и уплачивать НДФЛ, являются банки.
Нацбанк разъяснил вопросы налогообложения процентов по валютным счетам.

При начислении процентов в инвалюте доход определяется по курсу НБУ на дату начисления доходов (п. 164.4 НКУ). Исходя из определенной суммы процентов в гривнах в перерасчете на дату начисления по курсу НБУ, банк в этот же день (день начисления дохода в виде процентов) удерживает НДФЛ.
Нацбанк также требует от банков при удержании НДФЛ уплачивать пенсионный сбор, поскольку доход начислен в инвалюте, а НДФЛ удерживается в гривне. Следовательно, во время удержания банк фактически покупает валюту и является плательщиком пенсионного сбора.

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 22.08.2014 р. N 12-111/46867

Департамент бухгалтерського обліку         Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Незалежній асоціації банків України
Про оподаткування процентних доходів фізичних осіб

У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів" (N 1588 від 04.07.2014) та численними запитами банків України, пов'язаними з відображенням в бухгалтерському обліку окремих операцій, надаємо такі роз'яснення.
1. Стосовно обліку утриманого податку на доходи фізичних осіб у вигляді процентів (далі - податок)
Відповідно до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) банк виконує функції податкового агента під час нарахування на користь фізичних осіб процентів на суми вкладних (депозитних), поточних рахунків, ощадних (депозитних) сертифікатів, крім поточних рахунків, на які на користь фізичних осіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат.
З огляду на те, що податок до бюджету сплачується в гривні, банк має перерахувати суму податку, утриманого з нарахованих процентів в іноземній валюті, в гривні. Згідно зпунктом 164.4 статті 164 Кодексу під час нарахування (отримання) доходів в іноземній валюті такі доходи перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України (офіційний курс гривні до іноземних валют), що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів.
Нарахування процентів банк здійснює з періодичністю, визначеною обліковою політикою, але не рідше ніж 1 раз на місяць.
На дату нарахування таких доходів банк утримує податок з суми нарахованих процентів та зараховує його на балансовий рахунок 3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" для подальшого перерахування загальною сумою за податковий (звітний) місяць в установлені строки.
2. Щодо операцій, пов'язаних з купівлею та продажем іноземної валюти
Під час утримання податку з суми нарахованих в іноземній валюті процентів уповноважений банк здійснює операцію з купівлі іноземної валюти за гривню за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
Згідно зі статтею 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" об'єктом оподаткування збором на обов'язкове державне пенсійне страхування є сума операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.
Отже, у цьому разі уповноважений банк виступатиме покупцем іноземної валюти та відповідно до вимог законодавства має сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
3. Стосовно повернення банком надлишково утриманої суми податку у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті, якщо умовами цього договору передбачено перерахунок процентів за нижчою ставкою
Банк як податковий агент, керуючись вимогами пункту 164.4 статті 164 Кодексу, розраховує та сплачує податок до бюджету в гривні.
Відповідно, у разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) в іноземній валюті та перерахунку процентів за нижчою ставкою повернення надмірно утриманих сум податку з процентних доходів здійснюється також у гривні.

Заступник Голови      В. І. Ричаківська

P.S. Только профессиональный адвокат поможет решить сложные проблемы, лежащие в правовом поле, сможет объяснить, какими могут быть последствия Ваших действий (бездействия), расскажет о судебных перспективах, которые могут иметь место в каждом конкретном случае.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62,  (096) 445-47-90


Комментариев нет:

Отправить комментарий