01 октября 2014

Зависимость от оснований

Материалы проверки, назначенной в соответствии с уголовно-процессуальным законом или законом об оперативно-розыскной деятельности, вместе с выводами органа государственной налоговой службы передаются правоохранительному органу, который назначил проверку, а статус таких материалов проверки и выводов государственной налоговой службы определяется уголовно-процессуальным законом или законом об оперативно-розыскной деятельности. При этом орган государственной налоговой службы определяет суммы денежных обязательств, но налоговое уведомление-решение не принимает до вступления в законную силу обвинительного приговора или решения о закрытии уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
УХВАЛА
18.03.2014 р.    N К/9991/62337/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів: головуючого - Маринчак Н. Є., суддів: Вербицької О. В., Муравйова О. В., при секретарі - Сватко А. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. Кривому Розі Дніпропетровської області на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18 вересня 2012 року по справі N 2а/0470/1453/12 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Восток-Руда" (надалі - ТОВ "Восток-Руда") до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. Кривому Розі Дніпропетровської області (надалі - СДПІ по роботі з підприємствами ГМК у м. Кривому Розі Дніпропетровської області), третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "Хімічні технології" (надалі - ТОВ "Хімічні технології"), за участю прокуратури Дніпропетровської області, про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, встановив:
У січні 2012 р. позивач звернувся до суду з позовом до СДПІ по роботі з підприємствами ГМК у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, третя особа - ТОВ "Хімічні технології" за участю прокуратури Дніпропетровської області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 11.10.2010 р. N 0002520630 та від 21.12.2011 р. N 0002680630.
Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20.03.2012 р., залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18.09.2012 р., позов задоволено.
Не погоджуючись з рішеннями попередніх судових інстанцій, відповідач звернувся із касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій просить скасувати судові рішення та постановити нове - про відмову у задоволені позовних вимог, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанції норм матеріального та порушення норм процесуального права.
У відзиві на касаційну скаргу позивач зазначає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм матеріального та процесуального права, правову оцінку обставинам справи судами надано правильно, а доводи касаційної скарги є необґрунтованими. Отже, позивач просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників позивача, третьої особи та Генеральної прокуратури України, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.
Як встановлено судами попередніх інстанції, СДПІ по роботі з підприємствами ГМК у м. Кривому Розі Дніпропетровської області проведена документальна позапланова виїзна перевірка позивача з питань дотриманням вимог податкового законодавства за період з 01.07.2007 р. по 30.06.2011 р. щодо правомірності формування витрат та доходів від операцій з векселями, емітентом яких є ТОВ "Хімічні технології" та правильності визначення скоригованих валових доходів у зв'язку з отриманням компенсації по договорах продажу таких векселів та правомірності формування валових витрат на суму витрат по кредитних договорах (відсотків та курсових різниць), у разі використання кредитних ресурсів при розрахунках за зазначені векселі, а також щодо правомірності формування витрат та доходів від операцій з цінними паперами по договорах купівлі продажу, в яких стороною виступило ТОВ "Хімічні технології", за результатами якої складено акт N 119/08-06/-332/193554901 від 27.09.2011 р.
На підставі зазначено акта відповідачем були прийняті податкові повідомлення-рішення N 0002520630 від 11.10.2011 р., N 0002680630 від 21.12.2011 р.
Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновками якими погодилась колегія апеляційного суду, цілком правильно та обґрунтовано виходив з наступного.
Так, судами встановлено та вбачається з матеріалів справи, що перевірка ТОВ "Восток Руда" проведена за постановою ст. слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 11.08.2011 р. про призначення позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства.
Згідно з п. 86.9 ст. 86 ПК України у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.
У відповідності до п. 58.4 ст. 58 ПК України у разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов'язаний визначити податкові зобов'язання платника податків за податками та зборами та прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов'язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом. Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
Відтак, матеріали перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку, а статус таких матеріалів перевірки та висновків державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність, при цьому орган державної податкової служби визначає суми грошових зобов'язань, але податкове повідомлення-рішення не приймає до набрання законної сили обвинувальним вироком, винесеним судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, або рішенням про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.
Враховуючи, що на момент винесення оскаржуваних податкових повідомлень-рішень у відповідача не було відомостей щодо прийняття судом рішення по кримінальній справі, то колегія суддів касаційної інстанції погоджується з цілком вірними висновками судів попередніх інстанції стосовно передчасного винесення відповідачем спірних податкових повідомлень - рішень, тобто з порушенням відповідачем вимог п. 86.9 ст. 86 ПК України.
Таким чином, судами першої та апеляційної інстанцій виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтовані рішення, в яких повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі, не вбачається.
Керуючись статтями 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:
Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з підприємствами гірничо-металургійного комплексу у м. Кривому Розі Дніпропетровської області - залишити без задоволення.
Постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 20 березня 2012 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 18 вересня 2012 року - залишити без змін.
Ухвала вступає в законну силу з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки встановлені ст. ст. 236 - 238 КАС України.

Головуючий:   Н. Є. Маринчак
Судді:   О. В. Вербицька
  О. В. Муравйов

Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ruКомментариев нет:

Отправить комментарий