20 июля 2015

Исковое заявление взыскании пени по алиментам

Статья 196 Семейного кодекса Украины предусматривает, что возникновение задолженности по алиментам по вине лица, обязанного их платить по решению суда, дает право получателю алиментов начислить и взыскать пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Таким образом, главным основанием взыскания неустойки за несвоевременную уплату алиментов является наличие решения суда и несвоевременная уплата алиментов по открытому исполнительному производству на основании исполнительного листа по данному делу.
Согласно части 1 статьи 20 СК Украины, к требованиям, вытекающим из семейных отношений, исковая давность не применяется, кроме случаев, предусмотренных частью 2 статьи 72, частью 2 статьи 129, частью 3 статьи 138, частью 3 статьи 139 Кодекса.
В решении Верховного Суда Украины от 11 сентября 2013 года по делу № 6-81цс13 содержится правовой вывод о том, что поскольку обязательство по уплате алиментов носит периодический характер и должно выполняться ежемесячно, то при рассмотрении споров о взыскании на основании части 1 статьи 196 СК Украины пени от суммы неуплаченных алиментов суд должен выяснить размер неуплаченных алиментов по каждому из этих периодических платежей, установить срок, в течение которого каждое из этих обязательств должно быть выполнено, и с учетом установленного вычислить размер пени, исходя из суммы неуплаченных алиментов за каждый месяц отдельно со дня нарушения плательщиком алиментов своей обязанности по их уплате по день принятия судом решения о взыскании пени, подытожив размеры начисленной пени за каждый из просроченных платежей и определив ее общую сумму.
Как показывает практика, как правило, суд первой или второй инстанции (если это не сделал суд первой инстанции) уменьшают заявленный размер пени в исковых требованиях в 2-2,5 раза, руководствуясь частью 2 статьи 196 СК Украины.


 __________________ районний суд

Позивач: Х
Адреса:
ІПН 000001,
 тел .: 555-55-55

Відповідач: І.
Адреса:
ІПН 000002,
тел .: 555-55-66

Ціна позову: 33 495,76 грн

Позовна заява
про виплату неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів

8 листопада 2004 рішенням _________________ районного суду по справі № 0-000 / 2025 прийнято рішення про стягнення з І. (відповідач) на користь Х аліментів на утримання малолітнього сина ____________ 11 вересня 1997 року народження, у розмірі 1/4 частки всіх видів заробітку, починаючи з 8 листопада 2004 року до досягнення дитиною повноліття.
Дане рішення вступило в законну силу на підставі ухвали Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 20 липня 2005 року. З 5 серпня 2005 року я перебуваю в офіційному шлюбі вдруге і ношу прізвище Ч. згідно зі свідоцтвом про шлюб (серія 7-Ч № 00009).
На виконання рішення ______________ районного суду від 8 листопада 2004 видано виконавчий лист про стягнення з відповідача на користь позивача аліментів на утримання малолітнього сина _______ 11 вересня 1997 року народження, в розмірі 1/4 частки всіх видів заробітку, починаючи з 8 листопада 2004 до досягнення дитиною повноліття.
15 серпня 2005 державним виконавцем районного відділу ДВС Сімферопольського міського управління юстиції винесено постанову про відкриття виконавчого провадження на підставі статей 17, 19, 20, 25 Закону України «Про виконавче провадження».
Однак відповідач їх не виконує належним чином свої обов'язки по сплаті аліментів, у зв'язку з чим у відповідача за період з 21 липня 2011 року по 31 грудня 2012 утворилася заборгованість по сплаті аліментів у розмірі 9706,39 грн (дев'ять тисяч сімсот шість гривень 39 копійок) , що підтверджується довідкою-розрахунком державного виконавця районного відділу ДВС Сімферопольського міського управління юстиції.
13 березня 2013 відповідачем частково погашено заборгованість у розмірі 9706,00 грн (дев'ять тисяч сімсот шість гривень 00 копійок), яка утворилася за період з 21 липня 2011 року по 31 грудня 2012 року.
Таким чином, відповідачем була погашена заборгованість по сплаті аліментів за період з 21 липня 2011 року по 31 грудня 2012 року лише тільки в березні 2013 року.
Однак заборгованість відповідача у 2013 році (станом на 1 березня 2013 року) по сплаті аліментів, на підставі виконавчого листа № 00000, уже становить 1159,50 грн (тисяча сто п'ятьдесят дев'ять гривень 50 копійок).
Згідно частини 1 статті 196 Сімейного кодексу України, при виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення.
Відповідно до частини 1 статті 20 Сімейного кодексу України до вимог, що випливають із сімейних відносин, позовна давність не застосовується, крім випадків, передбачених частиною 2 статті 72, частиною 2 статті 129, частиною 3 статті 138, частиною 3 статті 139 цього Кодексу.
За моїми розрахунками, за період з 21 липня 2011 року по 12 березня 2013 сума неустойки, яку відповідач зобов'язаний сплатити на мою користь, становить 33 495,76 грн (тридцять три тисячі чотиреста дев'яносто п'ять гривень 76 копійок).
Місяць заборгованості Сума заборгованості,
в гривнях Кількість днів прострочення% Сума пені
в гривнях
Липень 2011
(З 21 липня 2011 року) 190,64 х 600 х 1 = 1143,84
серпня 2011 537,25 х 589 х 1 = 3164,40
вересень 2011 року 537,25 х 558 х 1 = 2997,86
Жовтень 2011 537,25 х 528 х 1 = 2836,68
Листопад 2011 537,25 х 497 х 1 = 2670,13
грудня 2011 537,25 х 467 х 1 = 2508,95
Разом за 2011 рік 15 321,86
Січень 2012 537,25 х 436 х 1 = 2342,41
лютого 2012 537,25 х 405 х 1 = 2175,86
березня 2012 537,25 х 376 х 1 = 2020,06
Квітень 2012 579,75 х 345 х 1 = 2000,14
Травень 2012 579,75 х 315 х 1 = 1826,21
Червень 2012 579,75 х 284 х 1 = 1646,49
Липень 2012 579,75 х 254 х 1 = 1472,56
серпня 2012 579,75 х 223 х 1 = 1292,84
Вересень 2012 579,75 х 192 х 1 = 1113,12
Жовтень 2012 579,75 х 162 х 1 = 939,19
Листопад 2012 579,75 х 131 х 1 = 759,47
грудня 2012 579,75 х 101 х 1 = 585,54
Разом за 2012 рік 18 173,90

Полный текст документа у адвоката

Комментариев нет:

Отправить комментарий