12 января 2016

Заявление о назначении судебной строительно-технической экспертизы

Правильно сформулированные вопросы – залог успеха!

Києво-Святошинський районний суд
Київської області
03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1

Позивач: В. О.
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул.
ідентифікаційний номер

Відповідач: В. Т.
08153, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Боярка, вул.

у справі за позовом про виділення в натурі частки із спільної часткової власності

З А Я В А
про призначення судової будівельно-технічної експертизи

У провадженні суду знаходиться справа за позовом В. О. до В. Т. про виділення в натурі частки із спільної часткової власності, а саме 17/100 часток спільного майна за адресою - будинок №  по вулиці Кірова в м. Боярка.
Оскільки між позивачем та відповідачем не було досягнуто домовленості про поділ (виділ) в натурі житлового будинку та земельної ділянки, що призвело до неможливості вчинити між ними договір про поділ цього майна, в порядку передбаченому ч. 3 ст. 367 ЦК України, позивач звернувся до суду за захистом свого майнового права шляхом поділу житлового будинку в натурі, відповідно до частки кожної із сторін у спільній власності з метою припинення права спільної часткової власності на це майно.
У відповідності до ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі
Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» від 8 жовтня 1998 року за № 53/5 передбачено основні підвиди інженерно-технічної експертизи, якими є зокрема: будівельно-технічна експертиза.
Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є визначення можливості розподілу об’єктів нерухомого майна, розробка варіантів розподілу (п. 5 «будівельно-технічна експертиза» Наказу МЮУ від 8 жовтня 1998 року за № 53/5).
При таких обставинах, у відповідності до ст. ст. 10, 27, 143, 144 ЦПК України,
П Р О Ш У:
1.Призначити судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення можливості розподілу житлового будинку, що знаходиться за адресою - будинок № по вулиці Кірова в м. Боярка, та розробки варіантів такого розподілу, доручивши її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.
2.На вирішення експерта, який проводитиме судову будівельно-технічну експертизу, необхідно подати наступне питання, за яким має бути проведена експертиза:
- Які варіанти поділу житлового будинку, що знаходиться за адресою - будинок №  по вулиці Кірова в м. Боярка, можливо визначити, враховуючи що 17/100 часток належать співвласниці В. О., яка бажає їх виділити, з підготуванням у необхідних випадках пропозицій щодо переобладнання житлового будинку, залишення його частини у спільній власності, а також визначення грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу зменшилась?
- Чи можливо виділити в натурі кімнату на першому поверсі загальною площею 25,6 квадратних метрів з дотриманням рівності ідеальних часток у співвідношенні 17/100 і 83/100?
- Чи можливо виділити в натурі кімнату на першому поверсі загальною площею 25,6 квадратних метрів з відступом від розміру ідеальних часток у співвідношенні 17/100 і 83/100?
- Які можливі варіанти поділу в натурі будинку, що знаходиться за адресою - будинок № по вулиці Кірова в м. Боярка, з відступом від розміру ідеальних часток у співвідношенні 17/100 і 83/100?
- Які роботи потрібно виконати по переобладнанню будинку і яка вартість по кожному з наданих варіантів розподілу?
3.В розпорядження експерта надати матеріали цивільної справи, яка містить необхідні документи для вирішення питань поставлених перед експертом для проведення будівельно-технічної експертизи.  
4.На підставі п.5 ч.1 ст. 202 ЦПК України, провадження у справі зупинити на час проведення судової будівельно-технічної експертизи.      

 «_____»__________ 2014 року 

Комментариев нет:

Отправить комментарий