06 июля 2017

Об авторских правах

Авторское право на произведение возникает в результате факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения или любое другое специальное его оформление, а также выполнение любых других формальностей. Так решил суд.


АПЕЛЯЦІЙНИЙ  СУД  МІСТА  КИЄВА
провадження №22-ц/796/10209/2016
Головуючий у 1-й інстанції: Букіна О.М.
справа №760/5720/16-ц
Доповідач:  Поліщук Н.В.
УХВАЛА
ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ
21 липня 2016 року Колегія суддів Судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду м.Києва  в складі :
Головуючого-судді                   Поліщук Н.В.,
суддів                                         Білич І.М., Болотова Є.В.
за участю секретаря                   Горбачової І.В.
представника позивача              Братківського К.С.
представника відповідача          Гугіна Д.Ю.
розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві справу за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ», поданою представником за довіреністю Гугіним Дмитром Юрійовичем, на рішення Солом»янського районного суду м.Києва від 01 червня 2016 року у справі за позовом ОСОБА_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ» про захист авторського права,-
ВСТАНОВИЛА:
В березні 2016 року ОСОБА_4 звернувся до суду з позовом про стягнення з ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ» 55120 грн. компенсації за порушення авторського права.
Вимоги обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 є професійним фотографом, 18 лютого 2014 року на перехресті вул. Інститутської та Шовковичної створив фотографію, на якій відображені учасники Революції Гідності під час перебігу її подій. Фотографія стала переможцем конкурсу, а також друкувалась в різноманітних виданнях.
Як на порушення свого права, зазначає, що створена фотографія є об»єктом захисту авторського права, яку відповідач без згоди автора та без зазначення його імені опублікував у друкованому засобі масової інформації «Газета по-українські» НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_1.
Посилаючись на викладене, ОСОБА_4 просить стягнути компенсацію за порушення авторського права в сумі 55120 грн., що відповідає 40 мінімальним заробітним платам .
РішеннямСолом»янського районного суду м.Києва від 01 червня 2016 року позовні вимоги задоволено частково, вирішено стягнути з ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ» 27560 грн. компенсації за порушення авторського права. Вирішено питання щодо судових витрат.
Не погодившись з ухваленим рішенням, Гугіним Д.Ю. в інтересах ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ» подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.
В апеляційній скарзі посилається на те, що публікація фотографії відбулась із дозволеним Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів та Законом України «Про авторське право і суміжні права» відступом щодо отримання згоди автора, оскільки у статті висвітлювались поточні події під час їх перебігу.
Окрім того, зазначає, що опублікована фотографія була запозичена із інтернет-ресурсу, назву якого зазначено поряд із фотографією. В порядку досудового врегулювання спору ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ» пропонувало надрукувати інформацію про порушення авторського права із зазначенням імені автора, проте позивач відмовився.
Посилається на те, що розмір суми компенсації за порушення авторського права необґрунтований.
В судовому засіданні представник відповідача доводи апеляційної скарги підтримав, посилаючись на викладені в ній обставини.
Представник позивача проти доводів апеляційної скарги заперечував, посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції.
Відповідно до ч.1 ст.303 ЦПК України  під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.
Відповідно до ст.213 ЦПК України рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом.  Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Зазначеним вимогам рішення суду відповідає.
Як установлено судом першої інстанції та убачається з матеріалів справи, ОСОБА_4 є автором фотографії, на якій, за його твердженням, відображені учасники Революції Гідності під час перебігу її подій.
У друкованому засобі масової інформації - «Газета по-українськи» (НОМЕР_1 від ІНФОРМАЦІЯ_1, тираж 105780 примірників) із використанням у статті «ІНФОРМАЦІЯ_2» здійснено публікацію створеної ОСОБА_4 фотографії. Відомості про автора фотографії не зазначені, поряд із фотографією зазначено джерело запозичення, зокрема із сайту www.focus.ua.
Відповідно до даних Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб»єктів інформаційної діяльності, власником зазначеної газети є ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ».
Претензією про порушення авторського права №07-02/16 від 12 лютого 2016 року від імені адвоката Братківського К.С. в інтересах ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ», останнє повідомлено про порушення авторського права та запропоноване мирне врегулювання спору.
У відповідь на зазначену претензію, ТОВ «ВИДІВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ» листом №18 повідомило, що фотографія запозичена на інтернет-ресурсі і використана як ілюстрація до статті щодо подій Революції Гідності. У відповіді також зазначено, що у випадку належного підтвердження авторства, товариство опублікує про це відповідні відомості.
Частково задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що фотографія є об»єктом захисту авторського права, яке є порушеним, при цьому зменшив суму компенсації до 20 мінімальних заробітних плат, по 10 кожне порушене право.
З такими висновками колегія суддів погоджується, оскільки вони ґрунтуються на досліджених у справі доказах та відповідають вимогам чинного законодавства.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено, що  автором визнається фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.
Відповідно до ст.8 ч.1 п.10 цього Закону об»єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема, фотографічні твори, у тому числі, виконані способами, подібними до фотографії.
Статтею 11 цього Закону визначено, що первинним суб»єктом, якому належить авторське право, є автор.
За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).
Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
Доводи апеляційної скарги щодо правомірного використання фотографії без згоди автор для висвітлення поточних подій в обсязі, виправданою інформаційною метою, відхиляються колегією суддів, оскільки суперечать вимогам закону.
Статтею 444 ЦК України встановлені випадки правомірного використання твору без згоди автора та за змістом цієї правої норми твір може бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будь-якою особою:
1)  як цитата з правомірно опублікованого твору або як ілюстрація у виданнях, радіо- і  телепередачах, фонограмах та відеограмах, призначених для навчання, за умови дотримання звичаїв, зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою;
2)  для відтворення у судовому  та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цією метою;
3)  в інших випадках, передбачених законом.
Частина 2 цієї статті встановлює, що особа, яка використовує твір, зобов»язана зазначити ім»я автора твору та джерело запозичення.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.21 Закону України «Про авторське право та суміжні права» без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов»язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою.
Проте, відповідачем було зазначено джерело запозичення баз зазначення імені автора, що не може уважатися правомірним використанням.
Доводи апеляційної скарги про те, що відповідач не мав на меті порушувати авторське право позивача, не мав наміру отримання коштів, після отримання претензії готовий був надрукувати фотографію із зазначенням імені автора, не є тими обставинами, з якими законодавство пов»язує підстави для скасування рішення суду.
Посилання на ту обставину, що компенсація за порушення авторського права є завищеною, відхиляються колегією суддів, оскільки ґрунтуються на припущенням, при цьому судом такий розмір визначено в межах вимог закону в розмірі, що є справедливим та адекватним порушеному праву.
Доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують та на їх правильність не впливають.
Порушень норм процесуального права, які призвели б до неправильного вирішення справи, колегією суддів не установлено.
Відповідно до ст.308 ЦПК України  апеляційний  суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення з одних лише формальних міркувань.
Керуючись ст.ст. 218, 303, 305, 307, 308, 314, 315, 317 ЦПК України, колегія суддів, -
УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «НОВА ІНФОРМАЦІЯ», подану представником за довіреністю Гугіним Дмитром Юрійовичем, відхилити.
Рішення Солом»янського районного суду м.Києва від 01 червня 2016 року залишити без змін.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, проте може бути оскаржена у касаційному порядку шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.
Головуючий-суддя  Н.В.Поліщук
Судді                                                                                                                  І.М. Білич
Є.В. Болотов                             


Комментариев нет:

Отправить комментарий