22 августа 2011

Позовна заява про стягнення сплаченого авансу та штрафу


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення сплаченого авансу та штрафу відповідно до попереднього договору


Святошинський районний суд м. Києва
03146, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-а

ПОЗИВАЧ: ХХХХХХХХХХХХХ
03146, м. Київ, вул. ХХХХХ, кв. ХХ

ВІДПОВІДАЧ: YYYYYYYYY
03148, м. YYYYYYYYY

Ціна позову: XXXXX грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення сплаченого авансу та штрафу відповідно до попереднього договору

26 квітня 2010 р. я, XXXXXXX уклала із Відповідачкою попередній договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу QQQQQ, та зареєстрований в реєстрі за № XX. Згідно з умовами зазначеного договору Відповідачка зобов’язалася продати мені квартиру № XX у будинку XX по вул. XXXXXX в м. Києві за 85 000 доларів США не пізніше 10 червня 2010 р. В якості авансу Відповідачці було передано кошти в розмірі 63 440 гривень 00 коп., що еквівалентні 8 000 доларів США (що засвідчується в п. 6 попереднього договору).
На момент укладення попереднього договору квартира XX у будинку XX по вул. XXXXXX в м. Києві перебувала під забороною у Приватбанку (підстава обтяження – забезпечення іпотечного договору). Відповідно до п. 2.6. попереднього договору Відповідачка зобов’язувалась підготувати за свій рахунок та в строк до укладення основного договору документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу зазначеної квартири. Однак Відповідачка свої обов’язки за попереднім договором не виконала, документи, необхідні для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу зазначеної квартири, не підготувала. Зокрема, не підготувала документи, необхідні для внесення запису до Єдиного реєстру заборон про зняття обтяження із зазначеної квартири.
Натомість Відповідачка зобов’язалась підписати додаткову угоду до попереднього договору і не пізніше 12 липня 2010 р. продати квартиру XXXXXX, про що свідчить розписка від 23.06.2010 р. Однак і в зазначений термін Відповідачка відмовилась від укладення основного договору відповідно до умов, встановлених попереднім договором. В порушення умов зазначеного договору Відповідачка не підготувала документи, необхідні для внесення запису до Єдиного реєстру заборон про зняття обтяження із зазначеної квартири. Відповідно до витягу з Державного реєстру іпотек № XXXXXX від 12.07.2010 р. та витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № XXXX від 12.07.2010 р. станом на 12.07.2010 р. квартира № XX у будинку XX по вул. XXXXXX в м. Києві перебувала під забороною у Приватбанку.
Тобто укладення основного договору унеможливлювалося у зв’язку з невиконанням Відповідачем обов’язку, визначеного п. 2.6. попереднього договору, щодо підготовки за свій рахунок та в строк до укладення основного договору документів, необхідних для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу зазначеної квартири. Одним з таких документів, без якого нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу неможливе, є документ, що підтверджує зняття заборони на відчуження квартири. Викладене свідчить про те, що Відповідачем не вчинено всіх необхідних та передбачених попереднім договором дій, які свідчили про її намір та готовність укласти основний договір у встановлений попереднім договором строк. Відповідачка, викликана телеграмою до нотаріуса для укладення угоди, в порушення п. 4 попереднього договору в односторонньому порядку від укладення основного договору відмовилася. Таким чином, основний договір не було укладено з вини Відповідачки, яка навмисно ухиляється від укладання цього договору.
Відповідно до п. 6 попереднього договору у разі, якщо продавець відмовляється укласти основний договір, або не укладає його до 10 червня 2010 р. включно, продавець зобов’язаний повернути покупцеві суму аванса та сплатити штраф в розмірі 63 440 гривень 00 коп., що еквівалентні 8 000 доларів США. На пропозицію повернути отриманий відповідно до попереднього договору аванс у розмірі 63 440 гривень 00 коп., що еквівалентні 8 000 доларів США та сплатити відповідно до п. 6 попереднього договору штраф у розмірі 100% від суми авансу, яка підлягає поверненню -  63 440 гривень 00 коп., що еквівалентні 8 000 доларів США Відповідачка відповіла відмовою.
Відповідно до ч. 1 ст. 635 ЦК України попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.
Згідно із ч. 2 ст. 635 ЦК України сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати другій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства.
У відповідності до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.
У відповідності до ст. 615 ЦК України, одностороння відмова від зобов'язання не звільнює винну сторону від відповідальності за порушення зобов’язання. В силу ст. 570 ЦК України, якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона вважається авансом та повертається у тому розмірі у якому вона була надана.
Оскільки договір купівлі-продажу квартири в установленому законом порядку між сторонами не укладено, передана Відповідачу сума у розмірі 63 440 гривень 00 коп. є авансом, який підлягає поверненню у цьому ж розмірі.
Відповідно до ст. 1212 ЦК України особа,  яка набула майно  або  зберегла  його  у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно),  зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне   набуття   або  збереження  майна  було результатом поведінки набувача майна,  потерпілого,  інших осіб  чи  наслідком події.
Враховуючи те, що Відповідачкою не повернено аванс у зв’язку із не укладенням основного договору до 10 червня 2010 р., нею не виконано зобов’язання щодо повернення авансу. Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які   боржник   повинен  передати  кредиторові  у  разі  порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка,  що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Враховуючи викладене,
ПРОШУ:
1. Стягнути з YYYYYYYYY на користь XXXXXXXX аванс в сумі 63 440 (шістдесят три тисячі чотириста сорок тисяч) гривень 00 коп.
2. Стягнути з YYYYYYYY на користь XXXXXXXXXX штраф в сумі 63 440 (шістдесят три тисячі чотириста сорок тисяч) гривень 00 коп.
3. Стягнути з YYYYYYYYY на користь XXXXXXXX 1268 грн. 80 коп. державного мита та 120 гривень сплачених за інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Додаток:
1. Копія попереднього договору від 26 квітня 2010 р. (2 примірники).
2. Копія розписки від 23.06.2010 р. (2 примірники).
3. Копія телеграми від 12.07.2010 р.
4. Копія витягу з Державного реєстру іпотек № XXXXXX від 12.07.2010 р. (2 примірники).
5. Копія витягу з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № XXXXXX від 12.07.2010 р. (2 примірники).
6. Квитанція про сплату державного мита.
7. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення.
8. Копія квитанції про сплату державного мита.
9. Копія квитанції про сплату про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення.


«_____» _______________ 2010 р.                                         XXXXXXX

Комментариев нет:

Отправить комментарий