11 марта 2013

КЛОПОТАННЯ про призначення економічної експертизиСлідчому в особливо важливих справах
Генеральної прокуратури України
Молодшому раднику юстиції
Трубнікву Л.Л.
(04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 18)

Адвоката ___________
(04070, м. Київ, вул. Оболонська, 37, оф. 3)

(Захисника ХХХ
обвинуваченого за ч. 5 ст. 191 КК України)
кримінальна справа № ______К Л О П О Т А Н Н Я
про призначення економічної експертизи

25 квітня 2012 р. винесено постанову про порушення кримінальної справи щодо ХХХ, ХХХ за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Вважаю, що по даній кримінальній справі необхідно призначити економічну експертизу з наступних підстав.


У даній справі не встановлено належним чином подію злочину. Суть обвинувачення полягає в тому, що ТОВ «Х», директором якого є ХХХ, 10.05.2011 р. уклав угоду з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари. При цьому процедура знезараження відходів на підприємстві нібито не проводилась, ХХХ відзвітував про утилізацію 37 тон тари (вартість робіт 440 тис. грн.), склавши акт № 92, а авансовані на виконання робіт кошти у вказаній сумі розтратив.
Однак твердження про те, що ТОВ «Х» «не мало ні можливості, ні наміру виконувати роботи з утилізації тари від хімічно небезпечних речовин, та було створено та задіяне у вказаній схемі … для заволодіння коштами, призначеними для виконання цих робіт», не підтверджено жодним матеріалом справи.
За таких умов необхідно з'ясувати наступне:
- чи підтверджується документально відсутність на рахунках ТОВ «Х» коштів, перерахованих на виконання умов договору від 10.05.2011 р. укладеного з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари;
- чи підтверджуються документально витрати коштів, перерахованих на виконання умов договору від 10.05.2011 р. укладеного з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари, на інші цілі, ніж передбачені зазначеним договором;
- в який саме період, на які цілі було витрачено кошти, перераховані на виконання умов договору від 10.05.2011 р. укладеного з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари;
- чи передбачають умови договору від 10.05.2011 р. укладеного з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари, звичаєва договірна практика можливість укладення угод з метою виконання умов укладеного договору;
- яким є розмір коштів, перерахованих на виконання умов договору від 10.05.2011 р. укладеного з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари, та витрачених на інші цілі, ніж передбачені зазначеним договором;
- чи підтверджується документально завищення обсягів і вартості виконаних робіт (наданих послуг), а якщо підтверджується, то чи правильно обчислена сума спричиненого збитку;
- чи підтверджується документально розмір завданих збитків у зв’язку з невиконанням умов договору від 10.05.2011 р. укладеного з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари;
- які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку, звітності і контролю, сприяли заподіянню матеріальних збитків;
- чи є саме тара, отримана за договором від 10.05.2011 р. укладеним з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари, предметом будь-яких інших договорів, які укладались ТОВ «Х»; якими саме;
- чи не занижена в документах фактична наявність знезараженої тари, отриманої за договором від 10.05.2011 р. укладеним з ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами» про надання послуг на виконання робіт з утилізації тари, понад її залишок станом на дату складання акту № 92 здачі-прийняття робіт.
Отже подія злочину не встановлена належним чином. У всякому разі немає даних, які б підтверджували факт того, що процедура знезараження відходів на підприємстві не проводилась, ХХХ відзвітував про утилізацію 37 тон тари (вартість робіт 440 тис. грн.), склавши акт № 92, а авансовані на виконання робіт кошти у вказаній сумі розтратив.
У матеріалах ТОВ «Х» є первинні документи, які спростовують припущення, викладені в постанові про порушення кримінальної справи. Щоб упевнитись, що в даному випадку є підстави для порушення кримінальної справи або вони відсутні, потрібно призначити економічну експертизу.
Оскiльки для з’ясування питань, що мають значення для справи, необхiднi спецiальнi знання, у зв’язку з вищенаведеним та керуючись ст.ст. 64, 75, 196 КПК України,
П Р О Ш У:
Призначити по кримінальній справі № ___, порушеній за ч. 5 ст. 191 КК України, економічну експертизу на розгляд якої поставити вищевикладені питання, проведення експертизи доручити КНДІСЕ МЮ України.

«____»_____________________2012 р.                    __________________________

                                                                                           Адвокат ________________Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62
 (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий