27 декабря 2013

ЗАПЕРЕЧЕННЯ на акт фактичної перевірки щодо порушення Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»

Начальнику
Головного управління міністерства
доходів України
 у Київській області


ФОП
ідент. код
Вишгородський р-н, с. Старі петрівці,
вул.
ЗАПЕРЕЧЕННЯ
на акт фактичної перевірки 000215 від 16.07.2013 року

ФОП М. не погоджується з висновками перевірки, визначеними в розділі 3.1. акту перевірки, щодо порушення п. 1, 2, 3, 12, 13 ст. 3, ст. 6 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» і має заявити наступне.
Перевірку ФОП здійснено без відповідного рішення керівника податкового органу, яке оформлюється наказом, та в порядку, не встановленому чинним законодавством.
Відповідно до п. 80.2. Податкового кодексу фактична перевірка може проводитися на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції під розписку до початку проведення такої перевірки. Проте наказ, копія якого вручена, не містить ані дати, ані номеру. Ані навіть підпису уповноваженої особи. Тобто не може бути підставою для проведення перевірки. Навіть, якщо наказ з усіма необхідними реквізитами існує, його копію вручено не було.
Пункт п. 80.2. Податкового кодексу містить вичерпний перелік обставин, за наявності яких може бути проведена фактична перевірка. Серед них відсутня така обставина, як наказ контролюючого органу. Інші перелічені у зазначеній нормі обставини відсутні. Таким чином, підстави для проведення перевірки ФОП відсутні.
Щодо використання РРО, який не має можливості формувати та передавати електронну стрічку, зазначаю, що Законом від 21 червня 357-VII "Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України" Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України "про відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності" передбачено перенесення дати набуття чинності норми про штрафи за неподання електронної звітності з РРО на 1 січня 2014 року.
Щодо невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій - в акті перевірки не зазначено, на якому місці проведення розрахунків виявлено невідповідність сум готівкових коштів, а зі складених касиром описів наявних купюр та монет (який, доречи, не додано до акта перевірки) не вбачається, в якому з наявних на підприємстві РРО був зроблений перерахунок готівкових коштів та проведений їх опис.
Крім того, відповідно до ст. 2 Закону про РРО, місце проведення розрахунків - це місце, де здійснюються розрахунки з покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо. В акті не встановлено чи саме в місці торгівлі виявлено невідповідність суми готівкових коштів.
Тобто особи, які проводили перевірку, не встановили доведеність свого рішення в частині встановлення факту невідповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій.
Відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»за порушення вимог цього Закону до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів державної податкової служби України застосовуються фінансові санкції у п'ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, - у разі проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості проданих товарів (наданих - послуг), у разі непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій, у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки. Таким чином вказана норма не передбачає застосування до субєктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги) штрафних санкцій за невідповідність розрахункового документа вимогам статті 8 вказаного Закону та Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01 грудня 2000 року № 614. Проте особи, які проводили перевірку, не прийняли до уваги наявність інших розрахункових документів.
Щодо неведення обліку товарних запасів за місцем реалізації особи, дійсно, відповідно до п. 12 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг).
Проте зазначена норма не зобов’язує СПД мати прибуткові документи на товари саме у місці продажу цих товарів (послуг). Відповідно до ст. 6 Закону про РРО облік товарних запасів фізичною особою – суб'єктом підприємницької діяльності ведеться у порядку, встановленому чинним законодавством. Зауважу, що облік витрат на придбання, не є обліком запасів на складах. До документів, що підтверджують придбання товарів та є підставою для їх оприбуткування, належать накладні та товарно-транспортні накладні. Такі документи є підставою для внесення записів до облікових бухгалтерських реєстрів. Таким чином, відсутність накладних або їх неправильне оформлення взагалі не може бути віднесене до порушень установленого порядку обліку товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, оскільки вони є підтвердженням витрат на придбання, а не підставою для обліку товарних запасів. Більше того, законодавством взагалі не передбачений порядок обліку товарних запасів на складах та/або за місцем реалізації, як це передбачено ст. 17 зазначеного закону. Правомірність викладеного вище знайшло своє підтвердження у судовій практиці.
Таким чином, відсутні підстави для посилання на порушення пункту 12 статті 3, ст. 6
Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Зважаючи на все вищевказане ФОП М. не згідний з висновками, які вказано у акті щодо порушення п. 1, 2, 3, 12, 13 ст. 3, ст. 6 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Згідно з п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення до органу державної податкової служби за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.
Відповідно до п. 44.7 ст. 44 Кодексу у разі якщо посадова особа контролюючого органу, яка здійснює перевірку, відмовляється з будь-яких причин від врахування документів, наданих платником податків під час проведення перевірки, платник податків має право до закінчення перевірки надіслати листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного або надати безпосередньо до контролюючого органу, який призначив проведення перевірки, копії таких документів (засвідчені печаткою платника податків (за наявності печатки) та підписом платника податків - фізичної особи або посадової особи платника податків - юридичної особи). Протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта перевірки платник податків має право надати до контролюючого органу, що призначив перевірку, документи, визначені в акті перевірки як відсутні.
Згідно вищенаведеної інформації, користуючись наданими правами, прошу:
-  переглянути результати перевірки,
- повідомити мене про місце і час проведення розгляду заперечення на акт перевірки.

Додаток: накладні на ___ аркушах.«___» __________________ 2013 р.                        ___________ ФОП М.

P.S. Только профессиональный адвокат поможет решить сложные проблемы, лежащие в правовом поле, сможет объяснить, какими могут быть последствия Ваших действий (бездействия), расскажет о судебных перспективах, которые могут иметь место в каждом конкретном случае. Наш офис расположен в г. Киев, правовая помощь может быть оказана за его пределами.
Уважаемые клиенты, стоимость юридических услуг непосредственно по Вашему делу Вы всегда можете узнать по указанным телефонам.

Комментариев нет:

Отправить комментарий