18 апреля 2014

Мизантроп ли вы?

В письме от 16 апреля 2014 года Главное управление Миндоходов в г. Киеве разъяснило, что сумма благотворительной (спонсорской) помощи, предоставленная неприбыльной организации физлицом-предпринимателем, не относится к расходам такого предпринимателя.
Такой вывод налоговики сделали на основании того, что в состав расходов физлица-предпринимателя включаются расходы операционной деятельности, тогда как средства, добровольно перечисленные неприбыльным организациям, относятся к прочим расходам, то есть не являются расходами операционной деятельности.


                                   ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МІНДОХОДІВ У М. КИЄВІ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
Благодійна допомога не входить до складу витрат фізособи-підприємця
Відповідно до статті 177 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
До переліку витрат фізособи-підприємця, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що входять до витрат операційної діяльності.
Так, згідно із чинним законодавством, витрати, які враховують під час обчислення об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, що визначають згідно з пунктами 138.4138.6 - 138.9підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10,пунктом 138.11 статті 138 ПКУ.
Витрати у вигляді коштів, добровільно перерахованих до неприбуткових організацій, належать до складу інших витрат, тобто не є витратами операційної діяльності.
Таким чином, сума благодійної (спонсорської) допомоги, яку надано неприбутковій організації фізособою-підприємцем, не належить до витрат такого підприємця.
____________

И, пожалуйста, не забывайте «фолловить» нас и «лайкать» в Twitter, Facebook и LinkedIn

Комментариев нет:

Отправить комментарий