16 мая 2014

Доход в виде электронных денег облагается налогом

Рассматривая вопросы налогообложения дохода в виде электронных денег Миндоходов в разъяснении от 15.05.2014 г. пояснило, что если физлицо получает доход в виде электронных денег (WebMoney, UkrMoney, RBK Money, MoneXy, "Яндекс.Деньги» и др.), объект обложения НДФЛ такого физлица возникает в день зачисления средств на электронный кошелек.
Также указано, что физическое лицо, которое получает доход в виде электронных денег, может с помощью электронного кошелька пользоваться ими, в частности, выполнять безналичные расчеты. Фактически это деньги, которые обращаются не в форме бумажных денег, а через внедрение в сферу расчетов компьютерной технологии и современной системы связи.
В тоже время, если согласно нормам разд. IV Налогового кодекса отдельные виды налогооблагаемых доходов  прибылей) не подлежат налогообложению при их начислении или выплате, но не освобождены от налогообложения, налогоплательщик обязан самостоятельно включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
Дохід від електронних грошей оподатковується
Якщо фізична особа отримує дохід у вигляді електронних грошей (WebMoney, UkrMoney, RBK Money, MoneXy, "Яндекс. Деньги" тощо), об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб у такої фізичної особи виникає удень зарахування коштів на електронний гаманець.
Електронний гаманець (далі - гаманець) це платіжний додаток платіжної картки, кошти за операціями з яким обліковуються на консолідованому карт рахунку емітента і який дає змогу його держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари (послуги).
Платіжний додаток картки - програмний засіб, розміщений у пам'яті платіжної картки, за допомогою якого здійснюється ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку банку з метою оплати вартості товарів (послуг), перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі, а також здійснення інших операцій, передбачених технологією Національної системи масових електронних платежів (далі - НСМЕП). Може завантажуватися як готівкою, так і з рахунку завантаження клієнта. Платіжні додатки в НСМЕП це гаманець та чек (п. 2.1 гл. 2 Правил Національної системи масових електронних платежів, затверджених постановою правління Національного банку України від 10.12.2004 р. N 620).
Тобто фізична особа, яка одержує дохід у вигляді електронних грошей, може за допомогою електронного гаманця користуватися ними, зокрема виконувати безготівкові розрахунки. Фактично це гроші, які обертаються не у формі паперових грошей, а через впровадження у сферу розрахунків комп'ютерної технології та сучасної системи зв'язку.
Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу України окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (пп. 168.1.3 пп. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Головне управління Міндоходів у м. Києві


Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ruКомментариев нет:

Отправить комментарий