11 июня 2014

Общественная организация получила свыше 300 тыс. грн. членских взносов - регистрация плательщиком НДС не обязательна

Поскольку членские взносы, уплаченные общественной организации, не являются поставкой товаров/услуг, то при их получении в сумме, превышающей 300 тыс. грн., общественная организация не подлежит обязательной регистрации плательщиком НДС.
Кроме того, объединение граждан приобретает право собственности на денежные средства и иное имущество, переданное ему учредителями, членами (участниками) или государством, приобретенное от вступительных и членских взносов, пожертвованное гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями, а также на имущество, приобретенное за счет собственных средств или на других основаниях, не запрещенных законом (ст. 21 Закона об объединениях граждан).
Об этом напоминает Миндоходов в Волынской области.

При отриманні членських внесків реєстрація платником ПДВ для громадської організації не обов’язкова

Оскільки кошти, сплачені громадській організації у вигляді членських внесків, не є оплатою поставлених товарів/послуг, то при їх отриманні в сумі, що перевищує 300 тис. грн., громадська організація не підлягає обов’язковій реєстрації платником ПДВ.

Згідно із п.181.1 ст.181 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку.

 При розрахунку загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з ПКУ, для визначення необхідності обов’язкової реєстрації платником ПДВ потрібно враховувати значення термінів «постачання товарів» та «постачання послуг» (пп.14.1.185 та пп.14.1.191 п.14.1 ст. 14 ПКУ).

 Відповідно до ст.3 Закону України від 16 червня 1992 року №2460-XII «Про об’єднання громадян» із змінами та доповненнями громадською організацією є об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

 Статтею 21 Закону № 2460 визначено, що об’єднання громадян набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Прес- служба ГУ Міндоходів у Волинській області

http://vl.minrd.gov.ua/media-ark/news-ark/150454.html

Комментариев нет:

Отправить комментарий