10 июня 2014

Способ не имеет значения

В Министерстве внутренних дел рассмотрено обращение относительно законности использования лицензионного программного обеспечения различными способами настройки компьютерной техники, в том числе "облачных" сервисов, удаленных серверов и т.п.

В связи с этим сообщаем, что в соответствии с законодательством на территории государства запрещено использование нелицензионного программного обеспечения, то есть такого, которое официально не распространялось правообладателем или на использование которого правообладателем представлено соответствующего разрешения.
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что способ настройки компьютерной техники для использования компьютерных программ не имеет существенного значения, поскольку в любом случае программное обеспечение, которое воспроизводится (используется), должно иметь соответствующую лицензию или должен иметься договор с правообладателем или его официальным представителем исключительно на то количество компьютерной техники, на которой происходит воспроизведение соответствующих компьютерных программ.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 26.09.2013 р. N 37/2755
У Міністерстві внутрішніх справ розглянуто звернення <...> щодо законності використання ліцензійного програмного забезпечення у різний спосіб налаштування комп'ютерної техніки, у тому числі "хмарних" сервісів, віддалених серверів тощо.
У зв'язку з цим повідомляємо, що відповідно до законодавства на території держави заборонено використання неліцензійного програмного забезпечення, тобто такого, яке офіційно не розповсюджувалося правовласником або на використання якого правовласником не надано відповідного дозволу.
Ураховуючи вищевикладене, слід зазначити, що спосіб налаштування комп'ютерної техніки для використання комп'ютерних програм не має суттєвого значення, оскільки у будь-якому разі програмне забезпечення, що відтворюється (використовується), повинно мати відповідну ліцензію або має бути наявний договір з правовласником чи його офіційним представником виключно на ту кількість комп'ютерної техніки, на якій відбувається відтворення відповідних комп'ютерних програм.

в. и. о. начальника управления      В. Романов


Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru


Комментариев нет:

Отправить комментарий