30 апреля 2015

Как корабль назовешь…

Такой организационно-правовой формы, как общественная организация, при образовании благотворительной организации быть не может.ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
ПОСТАНОВА
12.12.2014 р.    Справа N 815/3885/14
Одеський апеляційний адміністративний суд у складі колегії: доповідача - судді - Турецької І. О., суддів: Стас Л. В., Косцової І. П., за участю секретаря - Скоріної Т. С., за участю апелянта ОСОБА_1 та його представника - ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі апеляційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 09 вересня 2014 року у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Іллічівського міського управління юстиції Одеської області, в особі Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції Одеської області, Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції Одеської області Ф. О. О. про визнання протиправним та скасування рішення, а також про зобов'язання вчинити певні дії, встановив:
У липні 2014 року ОСОБА_1 звернувся до Одеського окружного адміністративного суду з позовом до Іллічівського міського управління юстиції Одеської області, в особі Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції Одеської області (надалі - Реєстраційна служба Іллічівського міського управління юстиції), в якому просив:
- визнати протиправним та скасувати рішення від 07 березня 2014 року про залишення документів без розгляду щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - Благодійного товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України";
- зобов'язати провести державну реєстрацію юридичної особи Благодійного товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України" із встановленими загальними зборами найменуванням відповідно до законодавства України.
В обґрунтування позову зазначено про те, що рішення суб'єкта владних повноважень є протиправним, оскільки в ньому не конкретизовано, які вимоги порушені або недотримані, не зазначено чіткого та зрозумілого опису причин відмови.
Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 09 вересня 2014 року у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.
В апеляційній скарзі ОСОБА_1 ставить питання про скасування судового рішення, у зв'язку з тим, що висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, судом порушено норми матеріального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Апелянт просить прийняти нову постанову, якою задовольнити позовні вимоги повністю.
У суді апеляційної інстанції апелянт та його представник підтримали доводи апеляції та просили її задовольнити.
Представник Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції до суду апеляційної інстанції не з'явився, повідомлений належним чином про місце, день та час судового розгляду.
Неприбуття у судове засідання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про дату, час і місце апеляційного розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 196 КАС України, не перешкоджає судовому розгляду справи.
З'ясувавши обставини справи, доводи апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу належить задовольнити частково, на наступних підставах.
Так, судом першої інстанції встановлено та підтверджено матеріалами справи, що 04 березня 2014 року ОСОБА_1, на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками) товариства, подав заяву до Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції для проведення державної реєстрації новоутвореної шляхом заснування юридичної особи Благодійного Товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України".
Державний реєстратор розглянувши подані документи, 07 березня 2014 року надав позивачу повідомлення про залишення документів без розгляду, мотивуючи його тим, що документи не відповідають вимогам ч. 7 ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (а. с. 67).
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд першої інстанції виходив із того, що державний реєстратор діяв в межах повноважень та в спосіб передбачені Конституцією та законами України, в результаті чого правомірно залишив подані позивачем документи без розгляду, оскільки останній у назві юридичної особи вказав її організаційно-правову форму.
Згідно із вимогами ст. 159 КАС України, судове рішення повинно бути законним та обґрунтованим.
Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
Колегія суддів вважає, що правова позиція суду першої інстанції щодо законності рішення державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації Благодійного Товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України" без розгляду, не відповідає вимогам ст. 159 КАС України, виходячи з наступного.
Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (ч. 2 ст. 15 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації").
Статтею 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" передбачено вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору.
Відповідно до ч. 11 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 цього Закону.
Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису (ч. 12 ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").
Матеріали справи свідчать про те, що спір між сторонами виник з приводу того, чи міститься у назві юридичної особи позивача, посилання на її організаційну правову форму.
Як вбачається з реєстраційної картки позивачем в графі "організаційно-правова форма" вказано "Благодійне товариство", а в графі "назва юридичної особи" вказано "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України".
Якщо звернутися до ч. 1 ст. 13 Закону України від 05 липня 2012 року "Про благодійну діяльність та благодійні організації", то можливо побачити, що благодійна організація може бути створена як благодійне товариство, благодійна установа чи благодійний фонд з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та іншими законами України.
Отже, колегія суддів вважає правильним зауваження апелянта про те, що такої організаційно-правової форми, як громадська організація, при утворенні благодійної організації створено бути не може.
Частина 2 ст. 13 цього Закону встановлює, що благодійним товариством визнається благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.
Згідно протоколу N 1 загальних зборів Благодійного Товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України" від 01 листопада 2013 року були затверджені рішення про: створення благодійного товариства, вибори керівних органів благодійного товариства, затвердження статутних документів.
Зазначені рішення прийняті у відповідності до ч. 1 ст. 87, ч. 1 ст. 88 Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", якими встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.
Також даними законодавчими нормами встановлено, що у статуті товариства вказуються найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, якщо додаткові вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.
Згідно із статтею 90 Цивільного кодексу України юридична особа має своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05 березня 2012 року N 368/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за N 367/20680 (далі - Вимоги).
В пункті 1.1 зазначеного нормативного акта вказано, що найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму та назву.
Відповідно до п. 1.3 Вимог назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.
Назва згідно з п. 3.1 Вимог до написання найменування, юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми.
Суд апеляційної інстанції вважає, що найменування юридичної особи Благодійного Товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України" відповідає зазначеним Вимогам, оскільки складається з інформації про її організаційно-правову форму та назви.
При цьому, написання найменування повністю відповідає п. 3.1 Вимог, а саме назва взята у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми.
Як зазначав позивач, словосполучення у назві "громадська організація" розтлумачується наступним чином: організація створена не розпорядчим актом, а волею громади міста, за формою самоорганізації не є установою, закладом, підприємством, належить до загальнонаціонального та міжнародного руху Червоного Хреста, діяльність якого регулюється Законом України "Про Товариство червоного Хреста України".
Відповідно до ч. 3 ст. 1 Закону України "Про громадські об'єднання" громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
Як правильно зазначив апелянт, одним із засновників Благодійного Товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України" виступає Товариство Червоного Хреста області, тобто зазначена обставина виключає створення позивачем такої організаційної правової форми, як громадське об'єднання.
Посилання суду першої інстанції на Класифікатор організаційно-правових форм господарювання розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики", де зазначено, що "громадська організація" є одним з видів організаційно-правових форм (код 815) не свідчить про те, що в найменуванні юридичної особи присутня її організаційно-правова форма.
Так, в даному Класифікаторі в п. 3.7 міститься перелік та визначається суть організаційно-правових форм, в тому числі і благодійних організацій.
Суд апеляційної інстанції вважає обґрунтованим довід апелянта про те, що засновники Благодійного Товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України" в назві зазначили форму утворення, а не організаційно-правову форму.
Колегія суддів вважає, що організаційно-правова форма це форма здійснювання господарської діяльності з відповідною правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності по зобов'язаннях підприємства (організації), порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо.
Із вищевикладеного слідує висновок, що як благодійна організація так і громадська організація входять до організаційно-правової форми об'єднання громадян, але не можуть існувати одночасно.
Тому, суд апеляційної інстанції зробив висновок про те, що організаційна правова форма, яка вибрана позивачем є благодійна організація, а назва взята у лапки та зазначена після організаційно-правової форми.
Розглядаючи вимоги позивача про зобов'язання Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції здійснити державну реєстрацію його юридичної особи, суд апеляційної інстанції дійшов наступного.
Згідно з Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи стосовно здійснення адміністративними органами влади дискреційних повноважень, прийнятої Комітетом Міністрів 11 березня 1980 року на 316-й нараді, під дискреційними повноваженнями слід розуміти повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, тобто коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке він вважає найкращим за даних обставин.
Отже, адміністративний суд, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, виконуючи завдання адміністративного судочинства щодо перевірки відповідності їх прийняття (вчинення), передбаченим ч. 3 ст. 2 КАС України, критеріям, не втручається та не може втручатися у дискрецію (вільний розсуд) суб'єкта владних повноважень поза межами перевірки за названими критеріями.
Так як проведення державної реєстрації включає в собі заявочний принцип, суд не має права втручатися в дискреційні повноваження суб'єкта владних повноважень та перебирати на себе повноваження Реєстраційної служби навіть з підстав доцільності та необхідності врегулювання спірних відносин.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 202 КАС України підставами для скасування постанови суду першої інстанції та ухвалення нового рішення є порушення норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи.
Керуючись ст. ст. 195, 196, 198, 202, 205, 207, 254 КАС України, суд, постановив:
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 - задовольнити частково.
Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 09 вересня 2014 року - скасувати.
Прийняти по справі нову постанову, якою адміністративний позов ОСОБА_1 до Іллічівського міського управління юстиції Одеської області в особі Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції Одеської області, державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області Ф. О. О. про визнання протиправним та скасування рішення, а також про зобов'язання вчинити певні дії - задовольнити частково.
Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Іллічівського міського управління юстиції в Одеській області Ф. О. О. від 07 березня 2014 року про залишення документів без розгляду, поданих для проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - Благодійного товариства "Іллічівська міська громадська організація товариства Червоного Хреста України".
В іншій частині позовних вимог - відмовити.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Вищого адміністративного суду України протягом двадцяти днів з моменту виготовлення повного тексту судового рішення.

Доповідач - суддя       І. О. Турецька
Судді:   Л. В. Стас
  І. П. Косцова


Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru
Комментариев нет:

Отправить комментарий