03 июля 2015

К Л О П О Т А Н Н Я про повернення обвинувального акту прокурору

К Л О П О Т А Н Н Я про повернення обвинувального акту прокурору

Судді
Дарницького районного суду м.Києва
Скубі А.В.

адвоката Свінціцького І.А.
м. Київ 03071 вул. Оболонська, 37 оф.3
(захисника М. обвинуваченого
за ч. 1 ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України)


К Л О П О Т А Н Н Я
про повернення обвинувального акту прокурору


В провадженні Дарницького районного суду м. Києві знаходяться матеріали кримінального справи  відносно М., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 ч.2 ст.309 КК України.
В провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться обвинувальний акт відносно М. затверджений Прокурором 19.03.2015року, саме таким числом були ознайомлені з матеріалам адвокат та сам М. але я був викликаний слідчим та мені було видано замість обвинувального акту від 19.03.2015року, другий обвинувальний акт від 27.03.2015 року який інший за своїм змістом. В суді знаходиться обвинувальний акт від 19.03.2015р. інший від 27.03.2015року, з іншим змістом та фактичними викладеними обставинами подій та доказами. В суді акт складений та затверджений прокурором 19.03.2015 року а у мене обвинувальний акт складений слідчим 19.03.2015 року а затверджений прокурором 27.03.2015 року. В суді та у сторін зовсім інші обвинувальні акти як по змісту так і за затвердженням.
Згідно п.13. ч.1 ст.3 КПК України, обвинувачення це твердження про вчинення певною особою, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку встановленому цим Кодексом. Згідно вимог ч.4.ст.110 КПК України, обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. Обвинувальний акт повинен відповідати вимогам ст.291 КПК України, зокрема має містити, викладання фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статей закону України про кримінальну відповідальність та формування обвинувачення. Саме в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту згідно ст.377 КПК України, суд першої інстанції здійснює судовий розгляд. Разом з тим, як вбачається з матеріалів справи, обвинувальний акт відносно М., не відповідає вимогам ст.291 КПК України, оскільки не містить формування висунутого йому обвинувачення, а викладені лише обставини які слідчий вважає за доцільне викласти за результатами досудового розслідування та правова кваліфікація з посиланням на положення закону України про кримінальну відповідальність. При цьому наявна вказівка про те, що М. саме підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Таким чином обвинувачення М. у вчиненні злочинів передбачених  ч. 1 ч.2 ст.3 07, ч.1 ст. 309 КК України прокурором у відповідності до вимог закону не висунуто. Обов’язок перевіряти обвинувальний акт на відповідність вимогам закону покладається на суд першої інстанції у підготовчому судовому засіданні, якщо обвинувальний акт не відповідає вимогам КПК України, суд згідно з п.3 ч.3 ст.314 КПК України, має право у підготовчому засіданні повернути акт прокурору.
Крім того, відповідно до ч.3 ст.283 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокурором також вносяться відомості такої процесуальної дії, як закінчення досудового розслідування, проте такі відомості в реєстрі взагалі відсутні.
При посиланні на докази не зазначені аркуші справи.
Відповідно у реєстрі не зазначено підстави та порядок зупинення досудового розслідування.
У матеріалах кримінальної справи наявні дані, які не вказані в обвинувальному висновку та не зазначення яких в обвинувальному висновку призводить до невідповідності обвинувального висновку встановленим процесуальним вимогам а саме:
16.12.2014 року М. було повідомлено про підозру ч.1 ст.307 та ч.2 ст. 307 КК України. Про щ обули внесены відповідні відомості в ЄРДР
Однак 17.03.2015 року слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві Поліщук А.Є. повідомляє М. про зміну раніше повідомленої підозри в рамках кримінального провадження № 12014100020010783 а саме у вчинені злочинів відповідно до ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.2 ст. 309 КК України. 17.03.2015 року М. був допитаний.
Відповідно до ст. 219 КПК України,. Строки досудового розслідування встановлюються протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Слідчий Поліщук А.Є брутально порушив вимоги процесуального закону а саме повідомив про зміну підозри М. вже після закінчення строку досудового розслідування, яке як і мира запобіжного заходу, закінчилося 16.02.2015 року.
Посилання слідчого на зупинення досудового розслідування, безпідставні та не законні.
Відповідно до ст. 280 КПК, (Підстави та порядок зупинення досудового розслідування). Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:
1) підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком;
У частині 1 статті 280 КПК наведено вичерпний перелік обставин, які перешкоджають подальшому кримінальному провадженню та його закінченню. Вони є підставами для зупинення досудового розслідування. За наявності однієї з таких підстав слідчий за погодженням із прокурором або прокурор приймають рішення про зупинення досудового розслідування. Наслідком такого рішення є те, що в кримінальному провадженні настає перерва, під час якої не допускається проведення слідчих (розшукових) дій, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного, та прийняття процесуальних рішень. Ця перерва триває доти, доки обставини, котрі перешкоджають закінченню досудового розслідування, не буде усунуто.
Про зупинення досудового розслідування слідчий за погодженням із прокурором або прокурор складають умотивовану постанову. Відомості про зупинення досудового розслідування вносяться до ЄРДР. Копія постанови про зупинення досудового розслідування надсилається стороні захисту (див. § 3 гл. З КПК), потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді.
В описовій частини постанови від 24.02.2015року, про зупинення досудового розслідування, слідчий вказав підставу зупинення досудового розслідування а саме нібито дзвінок М. до ОВС про свою тяжку хворобу, що не є підставою зупинення провадження і немає відомостей що слідчий перевірив що М. хворіє саме на тяжку хворобу та не підтверджено відповідним медичним висновком.
Відповідно у матеріалах кримінального провадження немає відомостей про погодження постанови з прокурором та надіслання її сторонам відповідно до норм КПК, чим позбавив прокурора, обвинуваченого та захист відповідно оскаржити законність та її обґрунтованість до слідчого судді.
Якщо підозрюваний захворів на важку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком. Тільки таким чином може виникати підстава зупинення досудового розслідування. В матеріалах кримінального провадження таких відомостей немає, сам М. категорично заперечує свою хворобу.
Захворювання повинно бути не хронічним, а мати тимчасовий характер, тобто коли через деякий час можливе як повне видужання, так і зняття гострих форм захворювання. 
Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, коли підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому.
В матеріалах кримінального провадження немає відомостей стосовно того, що М. одужав та може приймати участь в слідчих діях в також про поновлення досудового розслідування не повідомлено ні прокурора ні сторону захисту ні обвинуваченого.
Відповідно до вищенаведеного у слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України Поліщук А.Є не було законних підстав зупиняти досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12014100020010783 а з урахуванням цих обставин повідомляти про зміну підозри М. від 17.03.2015 року, що є грубим порушенням вимого кримінального процесу. Строки досудового слідства закінчилися 16.02.2015 року поновленню не підлягають и відповідні дії незаконні.
Відповідно була подана скарга слідчому судді Дарницького районного суду м. Києва, по рішення слідчого стосовно незаконного призупинення досудового розслідування.
26.03.2015 року Слідчий суддя виніс ухвалу в який постанову слідчого Дарницького РУГУ м. Києва датовано 24.01.2015 року про зупинення кримінального провадження скасовано.
Строки досудового розслідування стекли 16.02.2015 року, продовжені та призупинені встановленому законом порядку не були, фактично всі дії слідчого носили протизаконний характер а саме пред’явлення нового обвинувачення за ч.2 ст. 309 КК України, допити та інші процесуальні дії носять протиправний характер і не можуть пред’явлені в суді в я кості обвинувачення та доказів вини М.
Таким чином, відповідність обвинувального акту прокурора вимогам ст. 294 КПК є вирішальним у питанні «прийняття до розгляду» судом конкретного кримінального провадження.
прошу:
Повернути Прокурору Прокуратури Дарницького районному м. Києва обвинувальний акт від 27.03.2015 року та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №1201410020010783 за підозру вчинення М. кримінального правопорушення за ч. 1ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК

Додаток Ухвала суду від 26.03.2015р.


   «___» ________ 2015р.                                                          ______________
                                                                                     Свінціцький І.А.

По результатам рассмотрения данного ходатайства судом вынесено определение.

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6203/15-к
провадження № 1-кп/753/351/15

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2015 р.    Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді                             Скуби А.В.,
за участю секретаря                             Мовчан Ю.П.
прокурора                                 Чуйкова В.С.
захисника                                 ОСОБА_2                                           
провівши підготовче судове засідання у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України,  не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою:  АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.309, ч.1 та ч.2 ст.307 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До Дарницького районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_3у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.309, ч.1 та ч.2 ст.307 КК України.
У підготовчому судовому засіданні прокурор вважав можливим та просив призначити судовий розгляд.
Захисник ОСОБА_2 заявив клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, оскільки він не відповідає вимогам ст.291 КПК України, зокрема захисник зазначив, що у провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться обвинувальний акт від 19.03.2015 року, а йому та обвинуваченому ОСОБА_3 слідчим вручено обвинувальний акт від 27.03.2015 року, який відрізняється за змістом від обвинувального акта, який направлений до суду. У обвинувальному акті, який вручено йому та обвинуваченому не міститься формулювання обвинувачення, а отже обвинувачення ОСОБА_3 фактично не предявлено.
Крім цього захисник зазначив, що зміна підозри ОСОБА_3 здійснено поза межами строків досудового розслідування, що встановлено ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 26.03.2015 року.
Обвинувачений ОСОБА_3 підтримав клопотання свого захисника та просив його задовольнити.
Провівши підготовчі дії, вислухавши думки учасників процесу, щодо можливості призначення на підставі обвинувального акта судового розгляду, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, суд приходить до наступних висновків.
У відповідності до п.3 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам КПК України.
Згідно із п.13 ч.1 ст.3 КПК України обвинувачення - це твердження про вчинення певною особою діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановленому цим Кодексом.
Процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування, відповідно до положень ч.4 ст.110 КПК України, є обвинувальний акт, який повинен відповідати вимогам, передбаченим у ст.291 цього Кодексу.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.291 КПК України обвинувальний акт повинен містити виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.
Проте, як встановлено у підготовчому судовому засіданні, у матеріалах кримінального провадження міститься обвинувальний акт від 19.03.2015 року, а обвинуваченому та захиснику вручено обвинувальний акт від 27.03.2015 року, які є різні за змістом, тому проводячи підготовче судове засіданя, суд позбавлений можливості перевірити чи відповідає обвинувальний акт вимогам ст.291 КПК України, та чи містится у ньому формулювання обвичувачення, зокрема, та чи висунуто воно ОСОБА_3
Також у підготовчому судовому засіданні захисником зазначено, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 26.03.2015 року, яка набрала законної сили, встановлено, що зміна підозри ОСОБА_3 здійснено поза межами строків досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,110, 314, 315, 291 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.309, ч.1 та ч.2 ст.307 КК України - повернути прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
СУДДЯ:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45001493

Комментариев нет:

Отправить комментарий