17 сентября 2015

Рассмотреть нельзя отложить

Посмотрев на несколько тысяч просмотров поста об оправдательном приговоре, решили поделиться еще одним документом.
Об оправдательном приговоре в данном случае речь, конечно, не идет. Война не должна быть способом заработать. Однако законность должна быть соблюдена.
О заочном уголовном производстве и громких политических делах, для которых заочное производство и предполагалось применять, написано много.
Как и о деле компании «Спец-Ком-Юг», на счета которой с Киевского бронетанкового завода перевели 12 млн грн. за поставку несуществующих корпусов БТРов для Национальной гвардии.

Не оспаривая преимуществ заочного производства, хотелось бы отметить, что законы следует писать специалистам именно в области нормотворчества, а не кулинарии. Иначе применять их не возможно. Поэтому суд, выслушав защитника, объявил в деле перерыв. На неопределенный срок. Ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела следственного управления Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об осуществлении специального досудебного расследования остается нерассмотренным.
Или ишак сдохнет, или падишах умрет…

ДОПОЛНЕНО: компромисс между судом, обвинением и защитой достигнут. ходатайство о специальном досудебном расследовании прокуратура отозвала сама.
Кстати, участие адвоката в этом деле осуществлялось по назначению Центра предоставления бесплатной правовой помощи.
Судді Печерського районного суду м.Києва
Карабань В.М.
Адвоката Свінціцького Ігора Анатолійовича
(Захисника І.Є.М. відповідно доручення
наданого КЦБПД 08.09.2015року

В провадженні Печерського районного суду м.Києва знаходиться клопотання слідчого Генеральної прокуратури про здійснення спеціального досудового розслідування відносно І.
В своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність застосування до підозрюваного спеціального досудового розслідування кримінального правопорушення відповідно до глави 24-1 КПК України
Відповідно до ст. 297-2 КПК України. Клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування повинно відповідати умовам вищенаведеної статті.
Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
В клопотанні слідчого виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на обставини викладені у формі припущення без посилання на конкретні докази. З матеріалів справи не вбачається що І. знав що ПП «Спец-Ком-ЮГ»не виготовляє майно та має ознаки фіктивності. Допиту підозрюваного не проводилося, Ш.М.В. це не підтверджує, також немає таких показів і в протоколах допиту свідків :Л.Т.В., М.Д.М., І.О.М., І.С.Є. Не зрозуміло, що слідчий владує в поняття «фіктивності» в діяльність ПП «Спец-Ком-ЮГ», т.к. в доданих до клопотання слідчим документах немає рішення господарського суду про визнання діяльності такого підприємства –фіктивним,, та таким що суперечить інтересам держави. Відповідно висновки слідчого про фіктивність ПП, це його особиста думка та припущення без доказів. Викликає дуже виклики сумніви взагалі законність дій слідчих по цій справи. А саме, І, було пред’явлено три підозри у скоєнні злочинів, а саме: 22.07.2014року у підозрі за ч.2 ст. 364 КК України, 29.09.2014року у злочині передбаченому ч.5 ст. 191 КК України, 30.10.2014 року І. була пред’явлена підозра за ознаками злочину ч.5 ст. 191 КК України. Підозрюваному інкримінується особливо тяжкий злочин і відповідно йому зобов’язаний слідчий надати адвоката. Цього зроблено не було, що є порушення права на захист та громадянських прав людини.
Відповідно до статті 52. (Обов’язкова участь захисника) Участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів. У цьому випадку участь захисника забезпечується з моменту набуття особою статусу підозрюваного.
Відповідно до ст. 276 КПК України (Випадки повідомлення про підозру)
1. Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках:
1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення;
2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів;
3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Однак у вищезазначених підозрах немає відповідного підпису особи та немає підпису І. в отриманні прав та підпису його адвоката. Письмове повідомлення про підозру підписується слідчим чи прокурором, які здійснюють повідомлення. Повідомлення про підозру має складатися у двох примірниках. Один із них приєднується до матеріалів кримінального провадження, а другий - вручається підозрюваному в порядку, визначеному ст. 278 КПК. Якщо повідомлення про підозру здійснює слідчий, то копію такого повідомлення він повинен надіслати прокуророві. До матеріалів кримінального провадження повинна приєднуватися розписка підозрюваного щодо отримання письмового повідомлення про підозру із зазначенням часу та дати його вручення слідчим чи прокурором.
Виходячи із засади змагальності сторін, принципів кримінального процесу та практики Європейського суду з прав людини, можна стверджувати, що підозрюваним особа може визнаватися/вважатися при настанні одного з двох випадків. По-перше, коли такій особі вручене письмове повідомлення про підозру на підставі та в порядку передбаченому статтями 276-279 КПК. По-друге, коли особу в порядку передбаченому ст. 207 або ст. 208 КПК затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому ст. 278 КПК, а саме письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а в разі неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК для вручення повідомлень, згідно з вимогами гл. 6 та гл. 11 КПК. Наприклад, після встановлення місцезнаходження підозрюваного, оголошеного в розшук, до вручення письмового повідомлення про підозру- особа повідомляють про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 29 КПК); Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.
Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана прибути за викликом. У випадку встановлення КПК строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.
Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. В підозрі вказана відома адреса підозрюваного, а саме місце реєстрації І. Нарешті, третім випадком повідомлення про підозру є наявність достатніх доказів, зібраних від початку розслідування, для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. В цьому разі здійснюється найпростіша схема, яка не потребує ніяких оціночних суджень: починається розслідування, збираються докази, деяка система доказів утворює підставу для підозри певної особи, слідчий або прокурор здійснюють повідомлення про підозру, на підставі ухвали слідчого судді, судом обирається один із передбачених законом запобіжних заходів.
В клопотанні немає взагалі ні яких доказів щодо вручення підозри підозрюваному, є якісь квитанції про відправку чогось пану І. але не має відомостей стосовно вручення чи отримання ним листа. А саме зворотнього повідомлення пошти з підписом чи його чи уповноваженої особи. З показів І.О.М. та І.С.Є немає відомостей щодо отримання підозри І. Можна сміливо вважати, що підозри І. не отримані і він не знає про них і відповідно, і чому він підозрюється і не має змоги захищатися.
Відповідно постанови про продовження досудового розслідування від 10.09.2014 року (ЄРДР №4214110330000018) вказано, що клопотання складено згідно ч.3 ст.295 КПК України, завчасно надано підозрюваному ( яким чином, не вбачається відомості про це відсутні, місце якого не відоме.) та їх захисникам (яким? І підозрюваного його не має), що підтверджується розписками відповідних осіб. Письмові заперечення до клопотання від них та їх захисників не надавалися. Чим це підтверджується? Нічим. Явна фальсифікація доказів та процесуальних документів.
Посилання слідчого на зупинення досудового розслідування, безпідставні та не законні. В постанові про зупинення досудового розслідування від 15.11.2014року вказано, що І. вручена! Повідомлення про підозру. Це відверта брехня та фальсифікація доказів.
Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо:
У частині 1 статті 280 КПК (Підстави та порядок зупинення досудового розслідування) наведено вичерпний перелік обставин, які перешкоджають подальшому кримінальному провадженню та його закінченню. Вони є підставами для зупинення досудового розслідування. За наявності однієї з таких підстав слідчий за погодженням із прокурором або прокурор приймають рішення про зупинення досудового розслідування. Наслідком такого рішення є те, що в кримінальному провадженні настає перерва, під час якої не допускається проведення слідчих (розшукових) дій, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного, та прийняття процесуальних рішень. Ця перерва триває доти, доки обставини, котрі перешкоджають закінченню досудового розслідування, не буде усунуто.
Про зупинення досудового розслідування слідчий за погодженням із прокурором або прокурор складають умотивовану постанову. Відомості про зупинення досудового розслідування вносяться до ЄРДР. Копія постанови про зупинення досудового розслідування надсилається стороні захисту (див. § 3 гл. З КПК), потерпілому, які мають право її оскаржити слідчому судді. Відповідно у матеріалах кримінального провадження немає відомостей про погодження постанови з прокурором та надіслання її сторонам відповідно до норм КПК, чим позбавив прокурора, обвинуваченого та захист відповідно оскаржити законність та її обґрунтованість до слідчого судді, хоча вказано що направлені копії зацікавленим особам, яким та  куди? Доказів немає.
Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, коли підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому.
Таких дій слідчий не зробив, чим брутально порушив вимоги закону та права І. на захист, відповідно ні він ні захисник не міг оскаржити дії та рішення слідчого, подавати клопотання про допит свідків, збирати докази, заявляти клопотання про призначення експертиз та ставити питання перед експертами.
До матеріалів додані протоколи від 22.10.2014р. 27.10.2014р., 30.10.2014р. документів, які були вилучені на підставі ухвал суду та оглянуті слідчим в приміщенні слідчого управління. Огляд документів є різновидом спеціальної слідчої дії - огляду, що регламентується ст.ст. 190, 191, 195 КПК України. Основним змістом цієї слідчої дії є вивчення документів з метою встановлення їхніх групових характеристик за змістом, виявлення їхніх індивідуальних ознак, встановлення справжності (дійсності), відображення загального стану, а також виявлення ознак підроблення. Однак ретельне дослідження документів навряд чи можливо, наприклад, у будинку підозрюваного при проведенні обшуку. Тому рекомендується проводити повторний огляд документів як самостійну слідчу дію, якщо спочатку такий огляд проводився в рамках інших слідчих дій. А в ході проведеної слідчої дії варто лише встановити кількість і призначення виявлених документів, описати їх у протоколі і вилучити. Що відповідно і було зроблено слідчим під час обшуку.
Під час огляду документів згідно закону залучаються поняті та спеціалісти. Цього зроблено не було. Згідно із ст. 195 КПК України протокол огляду складається з додержанням загальних правил щодо складання протоколу слідчих дій, передбачених у статті 85 цього Кодексу. В протоколі зазначають підстави для проведення огляду, описують все, що було виявлено, в тій послідовності, в якій це відбувалося, і в тому саме вигляді, в якому спостерігалось під час проведення дії. До протоколу додають відповідні схеми, фотознімки, плани, документи. Відповідно це є порушенням вимог ст.104 КПК України, та є неналежнім доказом по  справі, який отриманий с порушенням вимог закону.
До матеріалів справи надано висновки експертів а саме від 29.09.2014р. №339/тдд, 447/тдд, від 07.08.2014р. №341/тдд, від 26.08.2014р. від 338/тдд які зроблені по кримінальному провадженню № 4214110330000018 а підозра І. від 11.11.2014р. за ч.5 ст.191 КК пред’явлена по ЄРДР № 42014000000001233.
Поставно про відновлення досудового розслідування від 22.04.2015року взагалі дуже цікава та незвичайна а саме: У слідчого виникла необхідність у проведенні процесуальних дій, яких саме? Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, коли підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва), а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається стороні захисту, потерпілому.
Доказів направлення постанови в матеріалах справи відсутні. 23.04.2015. виноситься постанова про призупинення досудового розслідування по провадженню, відповідно не виконано умов закону і в даному випадку.18.08.2015р. знову досудове розслідування відновлено без вказання причин, без повідомлення сторін.
Зупинення досудового слідства є юридичним фактом, який припиняє хід строку слідства і кримінальний процес в цілому. За зупиненою справою не можна проводити будь-які слідчі або інші процесуальні дії.
Однак слідчий, проводить обшук 20.04.2015р. та допит свідків Ільїних 20.04.2015року, що є порушенням процесуального закону та не може бути доказом як отриманим незаконним шляхом.
Відповідно до ст. 297-5   КПК України, Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Друкований орган, у якому публікуються протягом наступного року повістки про виклик підозрюваного, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, надсилаються захиснику.
Цього зроблено не було, що є брутальним порушенням вимог закону та права особина захист.
Захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.
На підставі вищевикладеного клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Доказів слідством, які є підтвердженням інкримінуємих обставин злочину відповідно ч.5.ст.191 КК України, слідчим не надано, а ті що надані, не відповідають вимогам закону, отримані з порушенням процесуального законодавства, та очевидні факти не дотримання слідчим КПК України та брутальне порушення прав на захист підозрюваного І. які він позбавлений при відсутності захисника відстояти.

ПРОШУ

В клопотанні старшого слідчого в особливо важних справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про здійснення спеціального досудового розслідування - відмовити.


«____»_______________2015р.                                           _____________________
                                                                     Адвокат Свінціцький І.А.


печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30026/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю захисника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001233 відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001233 відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На адресу суду від прокурора, який погоджував вказане клопотання ОСОБА_4 надійшла заява про відкликання вищевказаного клопотання.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_1 не заперечував щодо вимог викладених у заяві прокурора.
Слідчий суддя, беручи до уваги подану вказану заяву та враховуючи вимоги ст. 297-3 КПК України, вважає за необхідне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001233 відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повернути прокурору.
Керуючись ст. 297-3 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Болдіна О.М. про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000001233 відносно ОСОБА_3, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - повернути прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя                                             В.М.Карабань

http://reyestr.court.gov.ua/Review/52070745

Комментариев нет:

Отправить комментарий