24 мая 2016

Тебя посодют, а ты не пости!

Только ленивый топовый блогер не написал о том, как украинский суд отправил следователя обыскивать офис Youtube в Калифорнии. Принявшие участие в обсуждении определения Печерского районного суда Киева соревновались в иронии, сарказме и остроумии.
Фантазии о том, как следователь получит командировочные и полетит в Калифорнию требовать у Youtube личные данные юзера могли бы быть положены в основу детектива. А, между тем, не помешало бы блогерам и прочим любителям обсуждать решения судов читать эти самые решения.

Согласно ч. 1 ст. 541 УПК Украины, международная правовая помощь - это проведение компетентными органами одного государства процессуальных действий, выполнение которых необходимо для досудебного расследования, судебного разбирательства или для исполнения приговора, вынесенного судом другого государства или международным судебным учреждением.
Часть 1 ст. 551 УПК Украины указывает, что суд, прокурор или следователь по согласованию с прокурором направляет в уполномоченный (центральный) орган Украины запрос о международной правовой помощи в уголовном производстве, которое он осуществляет.
Согласно ч. 2 ст. 562 УПК Украины, в случае если при обращении за помощью в иностранном государстве необходимо выполнить процессуальное действие, для проведения которого в Украине требуется разрешение прокурора или суда, такое процессуальное действие может запрашиваться только после предоставления соответствующего разрешения прокурором или судом в порядке, установленном настоящим Кодексом. При этом должным образом заверенная копия такого разрешения приобщается к материалам запроса.
В общем, рано позавидовали следователю. Он никуда не поедет. Берегите себя, размещая видео в Youtube. В любой непонятной ситуации обращайтесь к адвокату.

Печерський районний суд міста Києва
Справа № 757/8983/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Богомолова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГВП ГПУ Богомолова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охорон.ювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГВП ГПУ Богомолова О.С., погоджене з старшим прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Сімоновим П.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні провайдера - компанія YouTube LLC, що розташована за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountian View, California, 94043, US., та розміщена на сайті "YouTube" (https://www.youtube.com).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володіння якої знаходяться документи та інформація зазначена у клопотанні прокурора, з метою уникнення загрози зміни та знищення документів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002699 від 06.12.2015 за ознаками злочину, передбаченогоч.1 ст. 387 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2015 об 11 год. 37 хв. невстановлені особи без дозволу прокурора та слідчого розголосили дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014110100000953 від 14.06.2014 за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 239-1, ч.2 ст. 364 КК України, розмістивши в світовій мережі "Інтернет", на сайті "Антикор" - http://antikor.com.ua публікацію під назвою "Як заступник міністра МВС Чоботар домовлявся про відкати на мільйони гривень" та два відеороліки "Як Чоботар пісок продавав серія 1" та "Як Чоботар пісок продавав серія 2", які містять відомості щодо обставин вчинених кримінальних правопорушень.
Крім цього, установлено, що 04.12.15 у невстановлений час, три відеороліки "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3", які містять відомості щодо обставин вчинених кримінальних правопорушень, користувачем з нікнеймом "Юрий Мартин" були розміщені в світовій мережі "Інтернет", на сайті "Vimeo" -https://www.vimeo.com. Переглядом вказаних відеороліків на сайті "Vimeo" -https://www.vimeo.com установлено, що вказані записи зроблені Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби Безпеки Українипід час здійснення контррозвідувальної діяльності (контррозвідувальна справа № 808) та у подальшому були легалізовані та долученідо кримінального провадження № 12014110100000953 від 14.06.2014. Установлено, що сервіс YouTube адмініструє компанія YouTube LLC, розташована за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountian View, California, 94043, US.
У зв'язку із викладеним, до Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратри України скеровано для перекладу на англійську мову запит про міжнародну допомогу у вказаному кримінальному провадженні.
У подальшому, з Департаменту міжнародно-правового співробітництва отрмано відповідь, згідно якої переклад запиту про міжнародну допомогу завершено та для його відправлення необхідно надати відповідні ухвали суду про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою з'ясування обставин розміщення в світовій мережі "Інтернет", на сайті "Vimeo" -https://www.vimeo.com, відеозаписів: "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3", що мають значення для досудового розслідуваннь.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Частина 1 ст. 551 КПК України вказує, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні прокурора достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні компанія IYouTube LLC, що розташована за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountian View, California, 94043, US., та розміщена на сайті "YouTube" (https://www.youtube.com) .
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому та членам слідчої групи тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє компанія YouTube LLC, що розташована за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountian View, California, 94043, US., та розміщена на сайті "YouTube" (https://www.youtube.com) зокрема про те:
- з якого IP адресу, хосту електронної пошти на сервер сайту "YouTube" (https://www.youtube.com),надійшли файли з відеозаписами "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3",
- інформації щодо ідентифікації особи (повні анкетні дані особи, його електрону адресу, яка використовується для обміну інформацією з сайтом "YouTube" із зазначенням IP адресу та хосту), що розмістила на сервері сайту "YouTube" (https://www.youtube.com)файли з відеозаписами "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3";
- безпосередньофайли з відеозаписами "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3" які завантажені користувачем з нікнеймом "ІНФОРМАЦІЯ_1";
- повні анкетні дані користувача сайту "YouTube" (https://www.youtube.com) з нікнеймом "ІНФОРМАЦІЯ_1" (з якого IP адресу та хосту відбувалась реєстрація), на інтернет сторінці якого розміщені файли з відеозаписами "Як Чоботар пісок продавав серія 1", "Як Чоботар пісок продавав серія 2", "Як Чоботар пісок продавав серія 3".
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва  В.М.Карабань
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8983/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва  В.М.Карабань
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57568462

Комментариев нет:

Отправить комментарий